Сътрудничество между фермери, стартъпи и Френската земеделска камара заедно ускоряват внедряването на иновации във френските стопанства. Върху тези дейности се фокусира работата на пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява във Франция от местния регионален клъстер.

Агроиновации: Стартъпи кандидатстват за правна и счетоводна подкрепа

Това е темата на брой 149 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Експериментът има амбицията да разшири съществуващите инициативи и да ускори внедряването на иновативни решения във френските ферми. Идеята е да се определят доставчици на технологии, които биха дали най-подходящ отговор на всяко предизвикателство, с което се сблъскват участващите земеделски производители. 

Ето защо експериментът е като мост за преодоляване на различията между нивото на внедрени технологии във фермите и стартъпитe, които са включени в местния проект. 

На стартиращите компании се предоставят необходимите ресурси за по-нататъшно развитие на стопанството в тясно сътрудничество с крайните потребители на техните решения.

В пилотния експеримент е включена и Френската земеделска камара, която подкрепя иновациите чрез експертния опит на съветници, въвеждайки нови идеи и модерни технологии в работата на земеделските производители. 

Центровете по компетентност, свързани с този пилотен експеримент, улесняват достъпа както до национална, така и до международна мрежа от фирми, изследователски и обучаващи институции по веригата на доставки в растениевъдството и животновъдството. 

По този начин иновационната екосистема ще бъде отворена за всички проекти, подкрепяни от партньорите. Поставя се акцент върху идентифицирането на подходящи стартъпи, които имат ясен фокус върху нуждите на земеделските производители.

Брой 149 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.