Делтата на река Ебро в Испания действа като тестова лаборатория на открито за провеждане на изпитвания за това как да се превърне отглеждането на ориз в устойчив начин за борба със на засоляването на почвите. Това е темата на 128 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

 

Агроиновации: Цифрова трансформация на българското земеделие


Засоляването на почвите е една от причините за намаляване на почвеното плодородие и в условията на климатичните промени се превръща във все по-сериозен екологичен проблем.


Оризовите насаждения в делтата на река Ебро произвеждат 90 000 тона ориз годишно.  Но бъдещето на този ориз е застрашено от засоляването на почвата, причинено от повишаващото се морско равнище и почвената ерозия на делтата. Освен това различни видове вредители по растенията, като например Pomacea maculata, познати още като ябълкови охлюви опустошават все по-често  оризовите култури в тази част на Испания. 

Възможности за решаване на тези проблеми търсят от Оперативната иновативна група „Prodelta”, в която участват оризопроизводители, а координираща роля в групата има Каталунският институт за изследвания и технологии по агрохранителната верига (IRTA), където се провеждат изследванията.

Агроиновации: Прецизно управление на зърнени култури във Франция

„Сухото засяване всъщност е засяването на ориза във влажна почва, непокрита от вода. Това спира охлювите да навлизат в нивите и да навредят на младите растения. Въпреки това, когато няма слой от сладка вода, покриваща нивите, по-вероятно е морската вода да попадне в почвата“, казва фермерът Мигел Томас Фере, един от участниците в оперативната група.

„След като оризовият разсад достигне необходимата височина, за да издържи на атаките на охлюви, полетата се преливат периодично, докато оризовите растения достигнат пълния си ръст. Оризовите полета се наблюдават непрекъснато, за да се провери засоляването на почвата по време на този процес."

„Установихме, че наводняването на нивите периодично намалява популацията на ябълкови охлюви и няма отрицателен ефект върху засоляването на почвата. Открихме също, че на песъчливи почви добивът е малко по-малък, докато на глинеста почва добивът се увеличава с 3%. Ще използваме тези резултати в бъдеще, тъй като тази система е единствената, която можем да използваме в земите, засегнати от нахлуването на ябълковия охлюв. Това е единствената стратегия, ако искаме да продължим да произвеждаме ориз”.

128 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!