Стратегията на ЕС за биоразнообразието за 2030 г., част от Зелената сделка, е дългосрочен план за подобряване на устойчивостта, за защита и възстановяване на природата и биоразнообразието в цяла Европа. Целите включват 10% от земеделската земя, за да се включат ландшафтни характеристики или непродуктивни площи. Успешно реализиран проект на Оперативна група в Ирландия, която насърчава действия в подкрепа на биоразнообразието в рамките на системите за продуктивно земеделие е темата на 302 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Проектът на оперативната група „Защита на опрашителите на земеделските земи“ насърчава фермерите в Ирландия да направят малки промени в своите ферми, които ще направят големи разлики за опрашителите. 

Тези промени включват осигуряване на местообитания в техните ферми, които ще предложат храна, безопасност и подслон за диви пчели и други насекоми и ще увеличат биоразнообразието като цяло.

Опрашителите са от съществено значение за фермерите, отглеждащи опрашвани от насекоми култури, плодове и зеленчуци. Съществуват обаче много фактори, включително интензивното специализирано земеделие, които са довели до широкомащабна загуба на диви опрашители в земеделските земи през последните петдесет години. 

В Ирландия една трета от техните видове пчели са застрашени от изчезване. Подобряването на селскостопанските системи за обръщане на деградацията на екосистемите би създало значителна и устойчива икономическа стойност и подобряване на здравето на околната среда.

Националният център за данни за биоразнообразието, ръководител на Оперативната група, работи, за да направи данните и информацията за биоразнообразието по-свободно достъпни, за да разбере по-добре и да подпомогне защитата на биоразнообразието на Ирландия. 

Проектът имаше за цел да тества различни практики за управление на ирландските земеделски земи, които могат да бъдат от полза за опрашителите. Те създадоха система за точкуване, която би помогнала на фермерите да разберат доколко тяхната ферма в момента е благоприятна или не за опрашители и да идентифицират типа прости, евтини действия, които биха могли да предприемат, за да подобрят резултата си. 

Саорла Кавана, ръководител на проекта на оперативната група, обяснява: „Не става въпрос за извършване на огромни промени, а за интегриране на малки действия, които ще позволят на биоразнообразието да съществува съвместно в една вече продуктивна земеделска система.“

В рамките на оперативната група Националният център за данни за биоразнообразието работи с 40 фермери с различни стопанства, което им позволява да тестват редица мерки за опрашители в земеделски земи от различни видове. Те проучват въздействието на мерките за опрашване върху по-широкото биоразнообразие, както и разглеждат тяхната рентабилност в ирландския земеделски пейзаж. 

Мерките включват цъфтящи живи плетове, благоприятни за опрашителите дървета, ниско до нулево влагане на пестициди, цъфтящи граници и цветя в рамките на продуктивни полета. Те проведоха проучване във всички участващи ферми, оценявайки съществуващите местообитания на опрашители, за да определят първоначален базов резултат за опрашители в мащаб на фермата. Системата за оценка на опрашителите в цялата ферма се използва за количествено определяне на това доколко една цяла ферма е благоприятна за опрашителите. Системата за точкуване подпомага фермерите да правят промени в своите стопанства, които подобряват местообитанията за опрашителите и по-широкото биоразнообразие, без да оказват влияние върху производителността.

По време на проекта партньорите наблюдаваха всички участващи ферми, оценявайки ги ежегодно и предоставяйки редовни съвети на фермерите какви лесни действия могат да предприемат, за да подобрят резултата си. Партньорите също така проведоха схема за плащане, базирана на резултатите, за участващите фермери. Фермерите получават годишно заплащане в зависимост от техния резултат и количеството и качеството на местообитанието, което поддържат. Системата насърчава и подпомага фермерите в опитите им да подобрят общия си резултат за опрашители в мащаб на фермата.

Фермерите избраха какви действия да предприемат във фермата си. Един земеделски производител, например, зася трева в началото на проекта и забеляза голямо увеличение на биоразнообразието, повечето растения сега са такива, които той не е засял първоначално. Друг земеделски производител, който обработва земята, е създал зона за диви животни, където е засадил много различни видове дървета, както и е позволил естествена ливада да расте от съществуващата банка със семена.

Той е видял видимо увеличение на молци, пчели и други диви животни. Ким Маккол, животновъд, засади живи плетове, включително набор от растения и дървета с различна височина. 
За 3 години 31 фермери са увеличили своите опрашителни точки. На всички им е предоставена информация как могат да подобрят фермата си за опрашители и те са предприели действия за това.

През 2023 г. ще бъде изготвен документ с насоки за това как да се предприемат действия за защита на опрашителите във фермата. Този документ ще съдържа списък с дейности, базирани на доказателства. Той ще предостави реални примери за това как най-добре да се осигури храна, безопасност и подслон за опрашителите и по-широко биоразнообразие във фермата. Този документ ще бъде изготвен след консултации със земеделските производители. Проектът също така ще извърши пълен критичен преглед и бъдещи препоръки за внедряване на системата.

Ръководител на проекта на оперативната група посочва още: „Въпреки че парите са добър стимул, става въпрос за знания, фермерите искат да знаят какво има във фермите им и как могат да помогнат за биоразнообразието и да поддържат фермите си за бъдещите поколения.“

302 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на EU CAP Network и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!