Прецизното земеделие и напояване намират все по-голямо приложение в практиката на фермерите и водят до улеснен достъп до иновативни модели и дигитализиране на процеси в земеделските стопанства. В 62 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, представяме дейността на Оперативна група, фокусирана върху прецизното напояване за подобряване на ефективността в конвенционално и органично лозарство и винопроизводство в Испания.
 
 
В резултат от проведени изследвания и наблюдения в испански лозови насаждения е идентифициран практически проблем, свързан с необходимостта на лозарите и винарите от инструменти за управление на пространствената променливост на лозята, за да получат високи добиви и състав на гроздовите зърна. Напояването е може би най-важният инструмент за постигането му. От ключово значение е знанието за всеки сорт колко вода трябва да се прилага в най-подходящото време и на точното място. Сформираната по мярка 16.1 от ПРСР в Испания Оперативна група е изпълнила проект с бюджет 203 000 евро в периода февруари 2016 – септември 2017.
 
Партньори по проекта са Институт за изследване и технологии в областта на земеделието и храните в Испания (IRTA), Винарната Codorniu, и държавната структура, отговаряща за напояването в района Raimat.
 
Целта на проекта е подобряване на ефективността от използването на напоителната вода в търговско биологично лозе, за увеличаване на производителността на водата и подобряване на състава на произведената продукция. При изпълнението на проекта е разработена и внедрена система за напояване с променлива скорост (VRI), интегрираща дистанционно наблюдение, модели за симулация на култури и физиология на лозата.
 
 
Една от основните цели на биологичните земеделски производители е да се намалят разходите, вложени в лозовите масиви. По този начин, чрез прилагането на тази система VRI, те могат да знаят точното количество вода, което ще се прилага във всеки напоителен сектор, като се имат предвид разнообразието и фенологията. Тази система за напояване с променлива скорост увеличава спестяването на вода и влияе на растежа на лозята и следователно намалява разходите за труд.
 
„В първата година от изпълнението на проекта ни с прецизното напояване спестихме 25% вода в сравнение с предишни години. Също така, производителността на добива и съставът на зрънцата се подобриха. Анализът на пространствената променливост в рамките на полето, използвайки индексите на спектралната растителност, получени със сателитни мултиспектрални изображения показа значително намаление на вегетативния растеж на сектора на напояване от 2015 г. (когато не беше приложен VRI) до 2016.“, обяснява ръководителят на проекта Хоаким Риос от института IRTA. Тази технология определено ще бъде от голяма полза за лозарите чрез увеличаване на ефективността на използване на водата и подобряване на състава на добивите, допълва още представителят на Институт за изследване и технологии в областта на земеделието и храните в Испания 
 
62 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!