Проект на Оперативна група, която разработва система за концентрация на суспензията при отглеждането на прасета и приложение на кръговата икономика в свиневъдни стопанства в Испания е темата на 74 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Най-често срещаните дейности, свързани с управлението на суспензиите при отглеждането на прасета в Каталуния е тяхното приложение върху почвата. Въпреки това, за да се избегне разпространението им в нитратно уязвимите зони, тяхното приложение в испанската област е ограничено до 170 kgN/ha. Това обаче увеличава разстоянията за транспортирането на суспензиите, съставени главно от течност и по този начин разходите им за управление се увеличават. Към разрешаването на такъв практически проблем, който срещат испанските свиневъди е насочена работата на Оперативна група, която реализира тригодишен проект по марка „Сътрудничество“ с бюджет 270,967 евро.
 
Партньори в Оперативната група са два кооператива, технологична компания и Изследователският институт към Университета в Каталуния. Основната цел на проекта е да се разработи ефективна технология с нисък разход за концентриране на хранителните вещества от свинската суспензия в течна фаза, като същевременно се получи втора течна фаза с хранителна концентрация.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква физическите характеристики на концентрираната фаза в течно състояние да позволят използването на едно единствено превозно средство за улавяне, транспортиране и прилагането върху почвата на течност с висока концентрация на хранителни вещества. Това ще позволи намаляването на разходите за транспортиране на дълги разстояния и използването на концентрирания отпадъчен флуид като тор. Същевременно, това ще даде възможност разредената суспензия да се прилага върху земеделските почви в близост до фермите.
 
В рамките на изпълнението на проекта е изграден и е в процес на изпитване промишлен прототип. Проектът включва и система за наблюдение на съдържанието на азот в реално време и в двете фази. Физикохимичните анализи показват капацитета на концентрацията на системата. С това оборудване е възможно да се намали до 70% от първоначалния обем на суспензията. Предназначената технология ще окаже въздействие върху свинефермите, разположени в райони с азотен излишък в почвите.
 
74 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!