Всяка седмица Фермер.БГ, със съдействието на Институт за агростратегии и иновации предлага на читателите си рубриката „Агроиновации“, в която разказваме за оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации за земеделска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ).
 
 
Кой е, обаче, двигателят на размяната на знания и иновации между фермерите в Европа и какво представлява ЕПИ-АГРИ (EIP-AGRI)? 
Това разказа за брой 69 от рубриката представителят на EIP-AGRI Service Point към Европейската комисия, Кико Онега. Той беше гост на изложението Фермер Експо Раковски 2018, където съорганизатор бе Институтът за агростратегии и иновации, който от години е партньор на EIP-AGRI. 
 
 
Това е европейска инициатива, ръководена от Европейската комисия. Целта й, разбира се,е на първо място да подобри селското стопанство и мотото й е да се получава повече с по-малко. За да постигнем тази цел, ние трябва да използваме иновациите и то заедно. 
 
Свързването на европейско ниво на знанията на фермерите и консултантите е ключово за инициативата и прилагането на партньорството. Така ние обединяваме практиката и изследванията, за да приложим всичко това на едно място. Това означава, че иновациите идват от съвместните усилия на фермерите и изследователите. 
 
Инструментите, които това партньорство за иновации използва са тези, които засилват това сътрудничество. Първият инструмент е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Една от мерките в нея е мярка 16 „Сътрудничество“ и в частност подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.
 
Това обикновено са група хора – фермери, консултанти, изследователи, които като оперативна група получават финансиране за идеята,която са изградили заедно. Тази мярка може да се прилага на национално или на регионално ниво.  Същевременно има и нещо подобно на тези оперативни групи, което работи на европейско ниво.
 
Това е програмата „Хоризонт 2020“. Това е фондът, чрез  който Европейския съюз финансира изследователските програми. С тази програма се финансират продукти от това естество на европейско ниво. По този начин фермерите, консултантите и изследователите се събират на едно място, за да решават проблемите на ниво страни-членки. 
 
EIP-AGRI Service Point е службата, която се опитва да осъществи връзката между всички участници в тази мрежа. Така, ако една оперативна група работи в България и има близки интереси с група от северозападна Испания, ние можем да ги свържем, за да могат да работят заедно и да надградят идеите си. Участниците в оперативната група обсъждат идеите си, намират финансиране и работят заедно по проект. 
 
До 2020 г. се очаква над  3000 оперативни групи да функционират в Европа.  Към момента има 400 работещи групи в различни държави членки, като ангажимента им е по много различни теми – фермерски практики, растителна защита, различни системи за производство, животновъдни практики и т. н. Много от тях са фокусирани в намирането на дигитални решения за селското стопанство и прилагането им като иновации в услуга на фермерите. 
Идеята е всички тези фермери и други участници в оперативната група е да видят какви са точно нуждите и проблемите, на които трябва да бъде намерено решение. 
 
Като пример Кико Онега разказа за испанска оперативна група, която работи в района, в който той е роден. За животновъдите в този регион има голям проблем с разпокъсаността на парцелите – много парцели, но разпръснати на различни места, което пречи за придвижването на животните от парцел на парцел. Те са направили среща с IT специалисти и хора от местен университет, които работят с управление на земеделската земя. Така стигнали до идеята да се разработи софтуер, който да им помогне да разменят парцелите си за паша.
 
 
Т.е. всички парцели на желаещите да участват фермери, се организират от софтуера в алтернативно разпределение , така  че фермерите да получат идентична като размер земя, със същото качество, но много по-концентрирано спрямо локацията на фермата. Този проект е стартирал преди две години и вече имат реални резултати, чрез  предложените алтернативни размени. Това е един от примерите как знанията на едни специалисти могат да помогнат на други хора в тяхната работа и така заедно да въведат иновация, която би могла да се прилага от всички. 
 
Често се случва резултатите, получени от една оперативна група, да могат да се прилагат в друга. За да се улесни връзката между тях, съществуват политиките на европейско ниво. Това са тематичните групи в „Хоризонт 2020“. Една от тях е свързана с млекопроизводството, която работи в момента, като включва партньори от няколко държави членки. И фокусът там са новите технологии и решенията, които те предлагат за млекопроизводителите. Те събират знанията си във вид на инвентар, като са включени различни специфични проблеми и аспекти от отглеждането на животните  и производството на мляко. 
 
EIP-AGRI Service Point е службата, която събира информацията от всички тези групи и я пренасочва в необходимата посока, за да могат фермерите да добиват знанието и разработените иновации, чрез които да подобрят работата в стопанствата си. 
 
69 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!