Прецизното напояване и ефективното използване на наличните водни ресурси в Испания е темата на 53 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
Освен увеличаване на водните ресурси и ограничаване на загубите съществуват и други стратегии и инструменти, които могат да помогнат на земеделските стопани да увеличат добивите си чрез по-ефикасно използване на водите. Това могат да бъдат избор на издръжливи на суша култури и култури с коренови системи, които имат по-широк контакт с почвата или които достигат до вода на по-голяма дълбочина, както и подобряване на устойчивото управление на културите чрез използване на системи за подпомагане на вземането на решения. Увеличаването на ефикасността при поливане може да се постигне и с помощта на сензори по растенията, онлайн услуги за планиране на напояването или прецизно напояване.
 
Ето какви интелигентни решения за напояване прилагат земеделските стопани в областта Ла Манча в Испания.
 
От векове басейнът на река Гуадиана в Ла Манча, Испания, е източник на прясна вода за околните влажни зони. Въпреки това свръхупотребата на водни ресурси за напояване на земеделските земи за малко не предизвика пресъхване на подземните запаси. Това доведе до избухването на пожари и отблъсна мигриращите птици от района. С помощта на голям частен инвеститор WWF Испания реализира проект, който осигурява на местните земеделски стопани безплатни инструменти за подпомагане на вземането на решения с цел опазване на водите във влажните зони и по-рационално използване на наличните води за напояване. 
 
Снимка: www.wwf.es
 
Инструментът „Оценка, предназначена за потребителските общности на подпочвени води“ (ACUAS) позволява на земеделските стопани да определят количеството вода, необходимо за техните растения, и да проверяват дали то съответства на законно разрешеното количество, което имат право да извличат за напояване.
 
Друг инструмент, който прилагат фермерите в Ла Манча е SITAR, който изпраща ежеседмично на стопаните текстови съобщения с препоръки за напояване в зависимост от видовете растения и почви и въз основа на информацията от регионалната Система за оценка на напояванията.
 
OPTIWINE е друг инструмент за подпомагане на вземането на решения, който изчислява точното количество вода, необходимо за напояване на лозови масиви, с цел подобряване на качеството на гроздето и в същото време за намаляване на потреблението на вода. При изчисленията се вземат предвид сателитни данни, както и такива, събирани чрез монтирани в определени участъци сензори за метеорологичните условия, растенията и почвите.
 
53 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“