Цифровизация на процесите и вземане на решения при картофопроизводството е темата на експериментален проект, който се изпълнява от партньорски организации в Нидерландия, Гърция, Кипър, Полша и Украйна в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 213 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Европейските производители на картофи са изправени пред редица предизвикателства като вредители по културите, болести и климатични промени. Следователно този експериментален проект възприема холистичен подход, основан на изследвания и уникална комбинация от авангардни технологии, като същевременно предлага евтини, но ценни съвети на фермерите картофопроизводители. 

Иновативно, готово за пазара решение за интелигентно земеделие поддържа напояване, управление на вредители и торене. Използването на мрежа от телеметрични IoT станции, съчетани със сателитни данни и научни модели, съобразени със спецификите на географските райони, помагат на дребните фермери да се справят с тези предизвикателства.

Управляваното от данни прогнозиране на картофопроизводството използва интелигентното решение за земеделие GAIA, което предоставя иновативни услуги, надграждайки върху най-съвременните технологии като IoT, Big Data, наблюдение на Земята, базирана на подкрепа за вземане на решения и машинно обучение. 

Решението GAIA sense се разширява с FIWARE, базирани на стандарти, механизми за обмен на данни в подкрепа на междусистемната оперативна съвместимост и отвореност.

Експерименталният проект демонстрира как използването на управлявани от IoT решения за интелигентно земеделие може да помогне за намаляване на екологичния отпечатък на земеделието, улеснява спазването от страна на фермерите на широк кръг европейско законодателство в областта на околната среда, включително защита на водата и почвата, подобрява ефективността на използването на азот, намалява употребата на пестициди, както и консумацията на вода.

213 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!