С още един от многобройните проекти, представени по време на Agri Innovation Summit 2017 - най-голямото събитие за иновации в агро-хранителния сектор в Европа ви запознаваме в 18 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Той е на Оперативната група Smartfarming, сформирана в Португалия, която разработва прецизна интегрирана система за ефективност и устойчивост на напояването. 
 
Прецизното земеделие става все по-популярно сред фермерите и по този начин те имат точна и ценна информация за културите, които отглеждат, включително състоянието на почвата, напояването и торенето във всяка точка на полето. Как може да се използва тази информация, за да се прилага технология с ниска цена за прецизно пивотно напояване? 
 
Отговорът търси Оперативната група Smartfarming, която изпълнява проект по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) в Португалия, с бюджет от 460 000 евро за периода септември 2017 – август 2021 г. В сформираната Оперативна група участват университета в Евора, като научна база по проекта, няколко земеделски стопанства и технологична компания.
 
 
Целта на проекта на оперативната иновативна група „Smartfarming - Прецизна интегрирана система за ефективност и устойчивост на напояването” е участниците да придобият знания и компетенции за системите за напояване с променлива скорост (VRI), които имат доказани ползи за ефективното използване на ресурсите.
 
Проектът има за цел да направи сравнителен анализ на връзката между високите добиви, устойчивостта на екосистемите и конкурентоспособността на селскостопанския сектор, съпоставени с разходите на вода за напояване, енергия и опазването на почвите.
 
Проектът „Smartfarming“ е разработен, в резултат от научно-приложни разработки в Португалия, които показват, че приложението на пивотното напояване не е достатъчно ефективно заради хомогенното водоразпръскване в разнородни полета. С появата на технологичните решения със значително намалени разходи е важно фермерите да свържат агрономството с електрониката и също така да имат know-how за всеки момент от сезона.
 
 
В рамките на изпълнението на проекта се събират различни данни от широк спектър от източници, които ще бъдат интегрирани в система с прецизна изходна информация за всеки един момент от различните сезони, а впоследствие ще бъде надградена със система за подпомагане на вземането на решения, контролирана от квалифициран специалист.
 
Така разработения инструмент ще бъде свързан с оборудването за напояване с променлива скорост на полето, което е изградено с инвестиция в пивоти от страна на фермерите.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“