Дигиталните разработки в помощ на фермерите намират все по-широко приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации. 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с дейността на оперативната група, разработваща приложение в помощ на млечните говедовъдни ферми в Австрия.
 
Все по-често фермерите с млечни ферми в Австрия се сблъскват с много факти и цифри от различни източници на информация. Тъй като млечното говедовъдство е комплексна система, се оказва трудна задача да се оптимизира инструментариума за рентабилност при производството на мляко. С разрешаване на тези казуси функционира Оперативната група „Проверка на ефективност“, която изпълнява проект по австрийската ПРСР от януари 2016 г. до декември 2018 г. с бюджет на обща стойност 316.164 евро.
 
Оперативната иновативна група е сформирана в партньорство между Асоциацията на австрийските животновъди, Земеделска камара в Горна Австрия, Националната служба по здравеопазване на животните, местна компания по управление на качеството, IT компания, предлагаща услуги за животновъдния сектор, фермери, ветеринарни лекари и развъдни организации.
 
 
Сред поставените цели при изпълнението на проекта са определяне на нуждите на земеделските стопани от инструмент за анализ, създаване на интерфейс за данни и разработване на удобно приложение за събиране на необходимата информация във фермата. Проектът цели също така да се идентифицират начините за моделиране на връзката между управлението на фермата, условията за живота и здравето на животните и рентабилността и разработване на уеб приложение за визуализиране на тази връзка.
 
В резултат от изпълнението на проекта, създаденото уеб приложение ще допринесе да се обърне по-голямо внимание от страна на фермерите по отношение на здравето и хуманното отношение към животните, както и за подобряването на производството на мляко. Уеб приложението ще бъде с безплатен достъп за фермерите и техните ветеринари и съветници.
 
От началото на изпълнението на проекта на оперативната група са проведени няколко семинара и проучвания на фермерите и техните служители, както и с развъдните организации за сондиране на мнения за събиране и обобщаване на очакванията им при подготовката на приложението и по нататъшното му разработване в полза на качеството и рентабилността от дейността на млечните ферми в Австрия.
 
38 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“