В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме холандска компания, която чрез организиране на хакатони помага на фермерите да откриват решения, които да им помагат в стопанството. 

 
Събирайки на едно място фермерите, IT спецове, експерти в технологиите, инвеститори и други участници ще доведе до нови дигитални приложения, които ще са адаптирани към реалните нужди на фермерите. 
 
Това е една от целите на дигиталните иновационни хъбове (DIH), които никнат като гъби из целия Европейски съюз. 
Инициативи като FarmHackNL могат да изиграят голяма роля в инициирането на DIH . 
FarmHackNL е организация, която се фокусира върху използването на дигиталните технологии, за да генерира иновации, приложими в селското стопанство. 
 
„Все повече хора използват технологии, за да се измислят нови решения. В селското стопанство това е особено интересно. Дигиталните технологии досега се използваха основно да оптимизират процесите на производство, докато сега вече могат да придават нова стойност на продукцията. Ние помагаме да се създадат нови партньорства на основата на информационните данни, който да правят точно това“, каза Josien Kapma, един от създателите на FarmHackNL. 
 
В компанията са събрани креативни хора, които използват своите знания в областта на информационните и комуникационните технологии, за да ги прилагат в селското стопанство чрез решаването на проблеми. 
 
 
„Ние имаме същата цел като дигиталните иновационни хъбове – да създадем здрава агро и хранителна техническа иновативна система. За да постигнем това, организираме уъркшопи, хакатони (технологично състезание за разработване на софтуерни проекти, свързани с технологиите)и други събития“, разказва Kapma. 
 
Всички тези събития служат за размяна на знания, да се създадат интелигентни и ценни връзки между различните участници от FarmHack обществото. И по този начин се прави връзка между фермерите и потенциалните им клиенти, техническите експерти и инвеститорите. Ако някакво ценно предложение се зароди по време на някое от събитията, FarmHackNL веднага се заема да подкрепи с усилия и средства старт-ъпи. 
 
„Хакатоните, които организираме са насочени към иде и решения, дошли от истински фермери. Програмистите,  хакерите и дизайнерите работят по 32 часа и се опитват да решат много от проблемите на реална ферма или поне да генерират идеи, с които после по-лесно да се решават проблеми. 
 
FarmHackNL прави по пет хакатона на година.  Един от тях е фокусира върху  висококачествени данни за прецизно земеделие. 
„Картофопроизводителят Jacob van den Borne търсене начин да визуализира данните, които има, за да взима по-добри решения във фермата си и на полето, защото повечето данни от прецизното земеделие бяха складирани и заключени в статична база данни на десктопа му. Група от специалисти намерили три решения и печелившата идея се оказала софтуер, който програмира камера, която се поставя на машината и прави снимки, на конкретни места на полето, който интересуват фермера. 
 
 
Като конкретен резултат от друг хакатон - Future Food Hack – трима предприемача създадоха Boer&Bunder: безплатно уеб приложение, което събира на едно място данни за последните 6 месеца и ги визуализира върху нивата. 
Благодарение на визуализирането на данните те вече могат да се използват и да са полезни за стопаните. 
 
Рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“
 
© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!