Въвеждане на блокчейн технология за интегриране на данни от всички заинтересовани страни по веригата на доставки на млечни продукти и птици за по-добра проследимост на продуктите е иновативен експеримент, който се изпълнява в Словения от Регионалния клъстер „Югоизточна Европа“. Този пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs ви представяме в 125 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

 

Агроиновации: По-малко пръскания с помощта на изкуствен интелект


За да демонстрира стойността на обмена на данни между заинтересованите страни по веригата на доставки, този пилотен иновативен проект, децентрализира доверието между участниците, с използването на блокчейн технологията. Чрез прилагането и използването на протоколи за произход на пътеки в сложни вериги за доставки в млекопреработвателния и птицевъдния сектор, експериментът доказва гъвкавостта на тяхното решение, като в същото време събира по-задълбочен поглед върху спецификите на двата сектора.

Въз основа на олекотения multi-actor подход група от потребители - включително фермери, производители на храни и потребители - валидира разработеното решение, предоставя консултации по бизнес моделите и ангажира всички ефективни участници по ефективен начин. Следователно важните данни от ключовите заинтересовани страни по веригата на доставки са интегрирани и проверени с цел да се преодолее настоящата липса на оперативна съвместимост. В резултат на това се създава среда, която осигурява добавена стойност за целия селскостопански и хранителен сектор по отношение на проследяемостта на продуктите, техния произход и автентичност.

Иновационните подходи ще бъдат част и от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

125 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.