Все по-често срещаме термина блокчейн и се питаме какво представлява тази технология и как може да бъде полезна при внедряването й в агро-хранителната верига. Ето защо на 16 и 17 август в Хамбург се проведе най-голямата международна конференция Blockchance в Германия, посветена на блокчейн технологията. В нея участваха над 70 международни лектори, сред които беше и председателят на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова. Тема на нейната лекция беше „Блокчейн технологията като стимул за развитие на устойчиво земеделие и производство на храни“.

Агроиновации: Изкуствен интелект убива плевелите в реално време

В 113 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ви представяме как IBM Food Trust използва блокчейн технологията, за да създаде безпрецедентна видимост и отчетност във веригата за доставка на храни. Това е постоянна, надеждна мрежа, свързваща производители, преработватели, дистрибутори и търговци на дребно, която им позволява да споделят данни от хранителната верига.

Половинвековният процес на глобализация в производството на храни създаде верига за доставки, която е по-всеобхватна, по-международна и по-сложна от когато и да било. Все по-високите изисквания на потребителите за избора и стойността породиха глобални мрежи за публични договаряния с участието на много играчи, държави, правни системи и регулации.

Тъй като веригата за доставки става все по-объркана и по-трудна за проследяване, рисковете, свързани с нейната неизправност или евентуални злоупотреби, се увеличават. Въздействието от страховете, свързани с безопасността или произхода, както и с измамите с храни, е неизбежно.

„Всеки път, когато има телевизионно разследване, свързано с храната, например дали даден биологичен продукт е наистина такъв, виждаме как то се отразява върху продажбите в нашите магазини“, казва Еманюел Делерм, блокчейн проектов ръководител в голяма френска верига.

Появата на епидемия от замърсяване или смъртен случай заради алергия може да бъде катастрофална, отразявайки се на цели брандове, тъй като потребителите подозират системна повреда.

„За голям търговец на дребно това може да означава проблем, засягащ хиляди продукти, всички под една и съща марка“, казва Андрю Опи, директор по храните и устойчивостта в Британски консорциум за търговия на дребно.

В САЩ например на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) може да отнеме седмица, за да проследи маруля до фермата, където е произведена. „FDA се забави, защото се опита да проследи как даден продукт се движи по веригата за доставки въз основа на документацията“, коментира Техас Бхат, старши директор по безопасност на храните за голяма компания с магазини в цяла Америка.

Тук се включва решението IBM Food Trust, което използва блокчейн технологията, за да свърже производители, преработватели, дистрибутори и търговци на дребно чрез постоянно споделяне на данни от хранителната верига. Това може драстично да намали времето, необходимо за проследяване на продукцията от фермата до магазина. В пилотна програма това време беше намалено от почти седем дни до само 2,2 секунди.

С потребители, които мислят за въздействието върху околната среда и социалния начин на снабдяване с храна, осигуряването на точна информация за произхода дава голямо предимство. 

„Трябва да отидем по-далеч от предлагането на страхотна храна на ниска цена. Нашите клиенти трябва да знаят, че могат да ни се доверят за нейната безопасност,“ убедено е ръководството на голяма американска верига.

Блокчейн дава ясна и достъпна проследяемост на продуктите през цялата верига на доставки, включително пълен запис на проверките и инспекциите, извършени по пътя към магазинните рафтове. Освен че дава на търговците повече увереност и доверие в продуктите, които продават, системата също така свежда до минимум проблемите с безопасността на храните. Това позволява по-бързи и локализирани изтегляния, а по този начин намалява и отпадъците. 

Освен това, след като даден продукт е кодиран в блокчейн, той не може да бъде презаписан, тъй като технологията прави подправянето много по-трудно. А това дава допълнителна сигурност както на производителите, така и на потребителите.

Позволявайки на участниците да споделят информация помежду си, запазвайки собствеността върху нея и определяйки кой какво вижда, блокчейн може да отключи ново ниво на сътрудничество. Двама конкуренти в една и съща мрежа могат да контролират колко могат да видят един за друг, а земеделските стопани могат да си гарантират, че другите могат да преглеждат само необходимата им информация, например за поверителните ветеринарни инспекции. 

„Блокчейн изгражда среда, в която сътрудничеството става по-лесно, без да се изпуска контролът върху данните“, казва Ричард Стокли, изпълнителен директор „Бизнес развитие на блокчейн технологиите“ в IBM.

Междувременно събирането на информация в реално време прави веригата за доставки по-ефективна, прозрачна и устойчива. По-точните данни премахват затрудненията и оптимизират сроковете за доставка. Например зеленчуците могат да се събират само когато са необходими, като по този начин се удължава срокът им на годност. 

По-подробната информация може да фокусира контрола и тестването върху особено уязвими части от веригата за доставки, като намалява вероятността опасни продукти да стигнат до потребителите.

Технологията се оказва особено привлекателна за купувачите, когато става дума за храни, към които те подхождат с изострено внимание – например тези, с които ще хранят децата си, или други, които са били обект на критика или скандали „Колкото по-предпазливи са хората към даден продукт, толкова по-внимателно се отнасят към проследяването му,“ разсъждава Делерм.

Чрез намаляване на отпадъците, увеличаване на достъпа до информация за произхода и превръщане на мрежата за доставка на храни в по-прозрачна, блокчейн показва как информационните технологии могат да бъдат използвани за облагодетелстване на производители, търговци на дребно и потребители.

113 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на The Times и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.