Тестване на ефективността от внедряването на динамична, автоматизирана система за покриване на черешови градини за защита от дъжд, градушка и вредители в Италия е темата на този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 
 
 
Напукването на плодовете е сред най-големите проблеми при отглеждането на черешовите насаждения. Освен това, все по-често голяма част от черешовия цвят е нападнат и от вредители като Drosophila suzukii - насекомо с често присъствие в районите на отглеждане на черешовите градини в северна Италия, което от своя страна води до големи загуби на продукцията. За решаването на този проблем е сформирана оперативна група по ПРСР в Италия, която изпълнява проет с продължителност април 2016 – март 2019 на стойност 160 000 евро. 
 
Партньори в оперативната група са Изследователският институт към Университета в Болоня, Изследователският център по овощарство и четири признати организации на произовдители.
 
Основната цел на проекта е да се създаде иновативна, напълно автоматизирана система, осигуряваща цялостна защита на нови и съществуващи черешови овощни градини чрез използване на покривни листове и мрежи, които автоматично се отварят и затварят, съобразно прогнозите за предстоящите метеорологични условия, фитосанитарните рискове и др.
 
 
При изпълнението на първата фаза на проекта са проектирани, доставени и инсталирани два автоматизирани прототипа на покриващите системи, които дават предимства като ефективна защита срещу неблагоприятни биотични и абиотични фактори, както и предварително планиране на датите на прибиране на реколтата, съобразено с метеорологични условия като дъжд, бури и градушки. От друга страна тази автоматизирана система спестява време и осигурава сигурност за постигане на по-високо качество на добива, дори и в сезоните с чести валежи.
 
Втората фаза на проекта, в която е планирано тестването и проверката на ефективно функциониране на системата е започнала през лятото на 2017 г. В тази фаза на тестване в периода 2018-2019 г. ще бъдат извършени всички предвидени проверки на полетата, вземане на проби и лабораторни анализи.
 
48 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“