Проливните дъждове и локалните градушки през лятото влошиха реколтата и качеството на селскостопанската продукция. Добивите на почти всички култури са спаднали драстично, което изправя фермерите пред сериозни предизвикателства.
 
По-голямата част от продукцията не е застрахована, което води до сериозни загуби за земеделските производители. Обобщени данни за щетите върху реколтата все още няма, но някои земеделци вече търсят допълнителни средства за покриване на извънредните разходи.
 
Голяма част от фермерите, които се нуждаят от кредит, обаче, не успяват да покрият високите изисквания на банките. Те не разполагат с допълнителни активи за самоучастие, нямат изискуемата дълга кредитна история или не получават достатъчно субсидии, за да съфинансират дейността си. Затова те предпочитат услугите на алтернативните кредитни институции, където изискванията са облекчени, а сроковете са значително съкратени.
 
За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, „Агрион Финанс“ разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на агробизнеса. Компанията предлага кредити за оборотни средства, стандартни ипотечни кредити и лизинг на земя. Специализираният кредит за оборотни средства е с гратисен период от 12 месеца, като обезпечението е земеделска земя.
 
Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като оценката се извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Компанията няма ограничения за сектора, в който работи земеделският производител. 
 
Подобни са условията и на универсалния ипотечен кредит, където минималният размер на кредита е 10 хил. лв., а  срокът за погасяване е до 15 години. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител. За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции. 
 
Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.
 
„Агрион Финанс“ предлага и възможността за закупуване на земя на лизинг. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката при лизинг на земеделска земя. Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители.
 
Ако тя съвпада с цената на парцела, фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски. Така, на практика, земеделецът може да започне да си плаща лизинговите вноски, без да влага собствени средства като самоучастие.