Единствената българска компания, която произвежда продукти за растителна защита  - Агрия АД, представи своите продукти на АГРА 2019. За компанията с над 80-годишна история в синтеза и формулирането на продукти за опазването на растенията разговаряме с Димитър Витковски, Ръководител вътрешен пазар Северна България, Агрия АД. 
 
„Нашата фирма е добре разпознаваема в целия свят. Продуктите на Агрия са разпознаваеми като започнем от Латинска Америка – Аржентина и Бразилия, минаваме през Северна Америка, където един от продуктите, които ние синтезираме – манкозеп, е масово разпространен и доста използван, особено в групата на зърнено-житните култури, както и някои зеленчукови култури. Освен завода, който Агрия притежава в България, имаме идентичен и в Русия, както и клиенти в далечния Изток – Китай, Виетнам", каза Витковски.
 
 
Приоритет за Агрия АД са високото качество на продуктите и опазването на околната среда
„Притежаваме лаборатория, която контролира всички процеси – от синтеза до формулирането.В света има само 15 лаборатории, които отговарят на тези стандарти“, посочи Витковски. 
 
От компанията, която има два завода – в Пловдив и край Москва в Русия, забелязват, че българските земеделски производители търсят точно тези характеристики, когато избират препарати за растителна защита и точно това ги насочва към продуктите на Агрия АД. Затова от компанията искат да стават все по-полезни на родните фермери. 
 
Витковски разказа, че поради тази причина в края на миналата година компанията е предприела преструктуриране, така че да може да се реагира бързо и професионално на нуждите на стопаните. Витковски ръководи екипа, който отговаря за Северна България, като в него влизат трима търговски представители, позиционирани в Плевен, Силистра и Добрич, като идеята е екипът да се увеличи. 
Екипът в Южна България се ръководи от Ася Йорданова. С нея работят трима търговски представители.
 
Хората са добре подготвени по отношение на растителната защита, с достатъчно богат опит. Непрекъснато преминават обучения – не само в търговски умения, но и за работа с продукти за растителна защита. Така че нашата идея е да бъдем все по-полезни на крайния потребител, на земеделските стопани“, обясни Димитър Витковски. 
 
В тази връзка и портфолиото на компанията ще се разшири. 
„Започваме формулирането на продукта Ривал Дуо, който е един от най-ефикасните продукти за картофопроизводството. Макар и с не много площи в страната, тази култура намира все по-широко приложение.
 
Последните години фермерите, занимаващи се с картофопроизводство увеличават своите приходи и съответно това води до увеличение на площите. От тази година имаме възможността да представим нов фунгицид в зърнено-житни култури – това е Сивар, на основата на азоксиструбин. Хората, познаващи Агрия знаят, че ние имаме богато портфолио“, обясни специалистът. 
 
 
С тези нови продукти специалистите в Агрия АД смятат, че продуктите им ще бъдат все по-полезни, а портфолиото им ще покрива необходимите нужди на земеделските производители. 
 
Предвид ситуацията в момента на полето, Димитър Витковски сподели своите съвети към земеделците. 
„Поради изключително сухата есен миналата година и късната влага в началото на тази, в по-голямата част от страна посевите от пшеница и ечемик са значително изостанали в своето развитие.
 
Какви проблеми може да окаже това нещо? Тъй като посевите не са добре гарнирани, в междуредията има достатъчно празно пространство. Това дава възможност на голяма част от плевелите сега да поникнат, като най-опасната група от тези плевели са т.нар. група на ефемерите“, посочи той. 
 
 
Те поникват при  много ниски температури, имат много интензивен растеж, бързо приключват своето развитие и съответно на този етап имат възможността при висока плътност да задушат културното растение и съответно да намалят и добива.
 
Витковски посъветва стопаните: 
„Съблюдавайте развитието на плевелите във вашите полета. Нашето предложение е използването на Корида. Това е един продукт, който в ранни фази на ефемерите ги контролира прекрасно“, посочи той.
 
Още за продуктите на Агрия АД и информация за компанията може да намерите на сайта електронната страница - agria-zenithcropsciences.com