Продуктовото портфолио на Агрия АД предлага хербициди, фунгициди, инсектициди и листни биостимулатори, подходящи за зърнено-житните култури. Повече за технологията за растителна защита на пшеница ни разказват Поли Александрова и Вяра Русева – мениджъри „Вътрешен пазар“ за Централна Северна България.