20 години Агритоп се фокусира върху планирането и оптимизирането на работните процеси, верни на своята философия да предлагат само качествени продукти.

Днес фирмата добавя и нови сервизни услуги за своите клиенти – преференциални условия за обслужване, с които фермерите могат по-лесно да планират и съответно да оптимизират своите разходи, получавайки допълнителни отстъпки.

Всеки, който мисли за инвестиции в нова ферма или модернизация на съществуваща, трябва да планира каква ще бъде тази ферма и след 20 години. Това е голяма инвестиция, така че най-важно е да се мисли дългосрочно, да се планират разумно етапите и инвестициите, а вече и сроковете на изпълнение и доставки. Особено важно е да не се пренебрегва възможността на доставчика за навременно обслужване на оборудването и машините, за да може да се сведат до минимум непредвидени разходи за аварии или подмяната им.

„Фокусирани сме над работещите решения и качеството, защото знаем, че това винаги се отплаща. Използваме ценните знания на нашите партньори и натрупахме богат личен опит, който ни дава предимство при индивидуалните решения. 

Проектите, които изпълняваме са комплексни технологични решения, които водят до модернизация и ефективност на цялата ферма. 

Това, с което се отличаваме е индивидуалният подход към всеки един клиент. Няма решение което точно да пасне на съседната ферма. Винаги  има разлика в производството и ефективността между две ферми, това обикновено идва от малките детайли – детайли, които трябва да бъдат уловени още от най-ранната фаза на планиране и да бъдат приложени при изпълнението на фермата. Нашият дългогодишен опит ни даде възможността да познаваме тези малки, но ключови детайли“, посочи Николай Стефчов, управител на фирма Агритоп.

Агритоп е концентрирана в проектирането на ферми в животновъдния сектор, като основната цел е да се поддържа много добро ниво на здравето на животните и да се улесни изпълнението на ежедневните задачи, за да се повиши ефективността на стопанството.

Фирмата има много технологични решения в сектор животновъдство, които са приложени в българските ферми, както в  малки стопанства, така и в големи.

Вижте реализираните проекти на фирмата

Експертният екип на Агритоп препоръчва на стопаните да правят необходимите инвестиции и да работят с разумно ниво на поддръжка, за да бъдат успешни в дългосрочен план.

Усилията на фирмата са изцяло насочени да създадат необходимите за това условия на българските фермери.

Повече информация за продуктите и услугите на Агритоп ЕООД можете да получите на телефон 02 971 26 20 и www.agritop.bg