През 2018 г. се запазва тенденцията към устойчиво обновление на техниката, използвана в земеделското производство. Разбира се, твърде рано е за равносметки и поставяне на финална черта. Въпреки това наблюденията на тенденциите могат от сега да се оформят, за да имаме един разрез към момента, а след това той да се наложи върху годишните данни.
 
 
Обичайно в края на годината се отчита ръст в регистрациите, като това се дължи основно на приключването на полската работа за стопаните, обследването на машините и организирането на нови покупки. Друг фактор, който не бива да се подминава е, че през това време на годината фермерите вече са прибрали продукцията си и са продали част от нея, затова имат повече време за избор на машини за следващата година.
 
Съгласно чл.16, ал. 6 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, лицата са длъжни да работят само с техника, която е преминала на задължителен преглед. През 2018 г. (данните от КТИ са към август, 2018 г.) общо преминали технически преглед колесни трактори през специалистите от КТИ са 37 379. За сравнение през миналата година те са били 46 900.
Допуснатите до работа зърнокомбайни, според данните, които получихме от КТИ, общо за цялата страна са 6 871. През миналата година работещите по нивите машини от този вид са били 7 700, сочи статистиката.
 
 
Тракторите са единствените самоходни машини, по данните на КТИ, които бележат лек спад към септември 2018 г. През същия месец на миналата година новорегистрираните трактори са били 966, докато през септември 2018 г. те са 945, което е спад от 2,2%.
 
 
Любопитно е да се отбележи, че до юни месец тази година при тракторите се бележи ръст от 2,6% спрямо същия месец година по-рано. След това, обаче, този прогрес е заличен.
 
Разбира се, все още има време до края на годината, за да се каже дали тази тенденция ще продължи или ще има обрат. През миналата година общата бройка на новорегистрираните колесни трактори е 1 340.
 
Още от миналата година се наблюдава търсене на машини за овощарство и лозарство, като според някои от търговците тази линия се задържа и през тази година. Този вид трактори са особено полезни в момент, в който работната ръка е почти записана в Червената книга и стопаните, занимаващи се в тези сектори се обръщат към механизацията.
 
 
Според данните към септември 2018 г. при зърнокомбайните се отбелязва ръст от 10,3 процента. През септември 2017 г. общият брой на новорегистрираните комбайни е бил 136, докато през септември тази година те са 150.
Според данните на КТИ до юни месец тази година ръстът при комбайните е бил само 2,2 процента, но към септември разликата с миналата година се увеличава.
 
На фона на това, че общата бройка за 2017 г. беше 158, има реална възможност при зърнокомбайните да се отбележи ръст на годишна база. Което говори за сериозно раздвижване на пазара на тези машини, особено след почти зловещата цифра от 2016 г., а именно само 115 броя регистрирани през цялата година.
 
 
Ръст от 16,5 % се отчита при телескопичните товарачи на годишна база, според данните на КТИ към септември 2018 г. През миналата година – септември месец, броят на новорегистрираните телескопични товарачи е 176, докато през тази година те са 205.
 
Според данните към юни месец ръстът е бил 32,2 процента, спрямо същия месец на предходната година.
Общата бройка за 2017 г. е 234, като тук отново може да се говори за вероятен ръст на годишна база за цялата 2018 г.
 
 
Най-сериозен ръст към момента се отчита при челните товарачи.
Броят на новорегистрираните машини от този вид към септември 2018 г. е 124. За същия период през миналата година те са били 81.
Според данните за юни 2018 г. ръстът е бил 37,5% (спрямо същия месец на 2017 г.), като към септември той достига вече 53,1% повече новорегистрирани челни товарачи спрямо септември 2017 г.
 
Според търговците на агротехника тази година има сериозно търсене на машини, полезни за животновъдството, а челните товарачи са безценни помощници в този сектор на селското стопанство.
За цялата 2017-а година новорегистрираните челни товарачи са 110, бройка, която вече е задмината през изтеклите девет месеца на 2018 г.
 
Очевидно ръстът на годишна база за цялата 2018 г. ще е голям, но това ще се потвърди евентуално от данните на КТИ в края на годината.
 
Според наблюденията на експертите, тази година стопаните са купували значителен брой пръскачки (прикачни и самоходни) и това се дължи основно на климатичните условия. За това свидетелстват и данните на КТИ, според които за цялата минала година са регистрирани 47 нови самоходни пръскачки, докато през тази само до началото на септември са регистрирани 35.
 

Материалът е част от специалния проект на Трактор.БГ - Есенен обзор на пазара на селскостопанска техника АgriTech Market 2018 Есен  - Изтеглете БЕЗПЛАТНО