Заетите във всички направления на аграрния сектор продължават да намаляват, стана ясно от нови данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Делът на работещите в селското стопанство се е понижил за година от 20,7% на 19,7% от общо 3 681 700 заети в българската икономика, показва статистиката за третото тримесечие на 2018 г. Според информацията в аграрния сектор се трудят около 725 хил. души или с 26 хил. по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.
 
По предварителни данни през третото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
 
„Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2018 спрямо съответното тримесечие на 2017 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите“, отбелязва НСИ. 
 
На едно заето лице се падат 8 100,1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 20,2 лв. БВП за един отработен час. 
Производителността на труда в аграрния сектор е най-ниската в страната. Тя се оценява на 2 605,10 лв. брутна добавена стойност на един зает или 6,70 лв. за един отработен човекочас.
 
За сравнение производителността в индустриалния сектор е 7 798,90 лв. брутна добавена стойност или 18,70 лв. за един отработен човекочас, а в сектора на услугите - средно 7 427,00 лв., като за един отработен човекочас се създават също 18,70 лв. или почти три пъти повече, отколкото в аграрния сектор.