Научни работници от аграрните институти към Селскостопанска академия (ССА) от региона на Пловдив проведоха среща с проф. Светла Бъчварова, председател на парламентарната комисия по земеделие, Валентина Маринова, зам.-министър на земеделието и храните и доц. Христо Бозуков, председател на ССА.

 

Научните работници направиха предложение институтите към Селскостопанска академия да имат право да кандидатстват по оперативни програми, както и академията да се изравни като статут с БАН, за да функционира по-лесно. Тези промени могат да бъдат заложени с новия Закон за ССА. Научните работници поставиха въпроси, пряко свързани с изработването и приемането на нов Закон за ССА, в който ясно да се регламентира начина на действие и финансиране на институтите.

 

По сега действащия закон бюджетът, включително и за капиталови вложения, се формира от субсидии от републиканския бюджет, приходи от сключени договори за изследователски проекти, приходи от реализация на интелектуални продукти, дарения и други. Предложенията, които бяха дадени по време на срещата и обединиха институтите, се отнасят до оптимизиране и стабилизиране на научно-изследователската дейност на институтите към ССА и създаването на по-добра мотивация за работа на служителите в тях.

 

Такива промени ще спомогнат за създаване на качествен продукт и осъществяване на сериозни проекти, които ще допринесат за задоволяване на високия интерес, който съществува и в момента към постиженията на аграрната наука, и в крайна сметка ще дадат възможност за изпълнението на истинската й функция, категорични са аграрните специалисти. Предложението на работещите в институтите на Селскостопанска академия ще бъде представено и на министъра на финансите Петър Чобанов.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!