Една от разработките на гл. ас. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки – Костинброд в областта на пчеларството е свързана с подобряването на лежащия кошер (познат на пчеларите и като кошер-лежак) така, че да бъде подобрена значително производителността на труда в пчелина. Иновацията е в лекотата за работа с този кошер и в това, че се работи без пряк досег с пчелите, заяви в интервю за Фермер.БГ д-р Христов.

 

Пламен Христов


Д-р Христов, какво е проучването, което правите?

Едно от направленията, в които работя и правя проучвания, е свързано с това, че в пчеларството има много ръчен труд. При това такъв, който трудно се поддава на механизиране, а и на квалифициране на работна ръка. Подали сме заявление за патент за кошер с нискотрудоемко пчеларстване. То почива на различни принципи, които поотделно и досега са намирали частично приложение. В новата технология съм се опитал да обединя тези принципи и да ги допълня така, че да стане възможно стимулацията на пчелните семейства да се осъществява без непременно намесата вътре в кошера от страна на пчеларите, тоест без преподреждане на питите или на корпусите, без отваряне на кошерите при роенето или когато се налага да се преодолява роево състояние това да се прави по по-лесен начин. Този кошер – лежащият - е познат на пчеларската практика, но е изоставен поради някои дребни недостатъци.

 

За какви недостатъци става въпрос?
Голям обем и тежест, например. Оказа се, че с леки приспособления, обаче, този недостатък може да бъде преодолян, като в същото време могат да се добавят конструктивни особености, които да решат проблемите, свързани с производителността на труда. Освен това, пчеларстването по този метод би могло да разшири значително обхвата хора, които могат да се занимават с пчеларство. По правило хора в двигателни заболявания, проблеми със зрението или с високо кръвно, не би трябвало да се занимават с пчеларство, защото традиционните – дори и в съвременното пчеларство, дейности са доста тежки. Използвайки новия метод тези проблеми са преодоляни. Ефектите от прилагането на технологията да в началото на изпитването, но бихме могли да кажем, че на този етап резултатите са добри. Разбира се, при някои елементи от технологията, на този етап очакванията не се оправдават толкова категорично, но това са елементи от периферията и не касаят същността на метода. Проучванията, които правим в продължение на 2 години, показват, че кошерът се държи много добре на пчелина и по отношение на продуктивността не се различава от останалите. Иновацията е в лекотата за работа с този кошер и в това, че се работи без пряк досег с пчелите.

 

Кога ще има краен резултат и как очаквате пчеларите да приемат иновацията?
Вярно е, че новите неща често трудно се приемат от хората. Но от друга страна, част от пчеларите са положително настроени към изобретателска дейност и затова не се притеснявам, че кошерът няма да бъде приет от пчеларите, стига резултатите като изпитване да са положителни. Когато се види един добър резултат и най-големите скептици ще го приемат.

 

Обяснете принципа на работа на лежащия кошер и какви инвестиции ще са необходими на един пчелар, за да започне да работи с него?
Лежащият кошер като вид е познат на пчеларите, но приликите свършат дотук. В кошера има принципно нови елементи, които не са много скъпи като инвестиция, но променят основно естеството на пчеларстване. Тук става въпрос е само и единствено за нов модел кошер, а за комбинация от елементи – кошера заедно със стойката, без която той не би могъл да изпълнява функциите, с които е натоварен. Както и касета за изваждане на питите – така се избягва изваждането на пита по пита, защото те са разположени в тази касета. Има и други елементи като например това, че кошерът позволява да се променя сечението на пчелното гнездо през зимата, когато пчелите са по-малко и се нуждаят от по-малък обем за живеене. През пролетта когато пчелната колония са увеличи и се нуждае от повече пространство, тогава кошерът може да се трансформира и то почти без участието на пчеларя. Ефектът е отличен при зазимяването на пчелните семейства, защото не се налага да се отстраняват питите-убийци с малко мед, медените яки са поставени във вертикална посока така, че пчелите винаги да имат достъп до мед.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!