Държавната подкрепа за фермерите е водеща тема в съпътстващата програма на Международната селскостопанска изложба „Агра 2014“. Тя ще се проведе от 4 до 8 март в Международен панаир Пловдив под патронажа на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Аграрната политика и законодателство, финансирането и достъпът до фондовете на Европейския съюз, развитието на дребните стопанства са във фокуса на няколко делови събития.

 

Целта е секторът да се възползва от възможностите, които дава новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Конференция „Актуални въпроси на аграрната политика и законодателство“ е планирана за 4 март с участието на проф. д-р Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие към Народното събрание. Форумът се организира от Международен панаир Пловдив и Пловдивската земеделска камара.

 

Евродепутатът Антония Първанова инициира кръгла маса „Развитие на малките и средни селскостопански производители и осигуряване на равен достъп до европейско финансиране“ на 6 март. Същия ден посолството на Кралство Нидерландия у нас прави семинар ,,Организации на производители - холандският опит и възможностите в България“.

 

Екип на земеделското министерство ще представи конкретни стъпки за подпомагане на организации на производители. Ще бъдат презентирани добри практики от Холандия. Фондация „Земята източник на доходи“ е подготвила кръгла маса за проблемите и перспективите в развитието на дребните земеделски стопанства. С тези делови прояви изложението „Агра 2014“ се вписва в Международната година на семейното фермерство, обявена от ООН. Целта на тази световна инициатива е да се подчертае ролята на семейните ферми за намаляването на глада и бедността, както и за опазването на околната среда. С екологичната проблематика е свързана друга част от деловите събития.

 

Селскостопанската академия – партньор в организирането на „Агра“, акцентира на опазването на растителните генетични ресурси със специална проява на 5 март. Председателят на Академията доц. д-р Христо Бозуков ще изнесе доклад за модерните методи за растителна защита на кръглата маса „Тютюнопроизводството през новия програмен период 2014 - 2020 г.“, която ще се състои същия ден.

 

Конференция по биоземеделие организира Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите на 7 март. Над 30 мероприятия са включени в деловата програма на Международната селскостопанска изложба. Те ще допълнят панорамата от иновации за агробизнеса, която може да се види в експозициите на водещи компании от 22 държави.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!