В началото на пролетта животновъдите в Северна Италия карат на паша огромни стада от овце, мулета, магарета и кози от предалпийските хълмове до равнините на Ломбардия. Този преход обаче се оказва твърде уморителен за новородени агнета и тук на помощ идва здравият магарешки гръб.

Колко хуманно е рязането на свинските опашки?

Фермерите мятат върху магаретата специално изработено седло, разделено на по-малки джобове. В тях се побират агнетата, които разполагат с достатъчно пространство, за да проследят цялото си приключение.

На почивките малките се вадят от джобовете и се връщат на майките си, за да се нахранят и съберат сили. 

Магаретата са предпочитани за ролята на „детегледачки“, защото са спокойни. Не е нужно да бъдат водени от овчарите, тъй като стоят близо до стадото. Освен това те са много териториални в поведението си и се използват за охрана на стада от овце и кози срещу хищници, като често тъпчат с всичко, което според тях е заплаха.