По данни на държавната комисия по стоковите борси и тържища пазарът на агнешко месо в страната остава спокоен, като само в две области - Варна и София са регистрирани седмични ценови изменения в посока нагоре.
 
 
Търговията на едро с цяло агне остава в ценовия диапазон от 12,50 лв./кг кланично тегло във Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,75 лв./кг във Видин, Враца, Монтана, София и Стара Загора, като средната стойност за страната се запазва на нивото от предходната седмица – 13,22 лв./кг.
 
Средната цена на едро на агнешки бут за страната е 14,18 лв./кг – без промяна спрямо предходната седмица, като търговията по области се запазва в ценовите граници от 13,25 лв./кг в Пазарджик и Смолян, до 15,13 лв./кг в Стара Загора. 
 
Търговията на едро с агнешка плешка е в ценовия диапазон от 12,55 лв./кг в Габрово, до 14,74 лв./кг в Стара Загора, без седмични изменения на стойностите по области. Така, средната цена на едро на продукта за страната остава 13,77 лв./кг.