През януари 2014 г. в бюрата по труда са заявени 10 968 свободни работни места от работодатели в реалната икономика. Това е най-големият брой заявени работни места от 2008 г. насам, показва анализът на Агенцията по заетостта. Повече от половината (6 773 места) са заявени от частния сектор.

 

Обявените места в реалния сектор са с 5 169 повече от декември 2013 г., а в сравнение с януари 2013 г. нарастват с 1 892. Най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар са заявени от аграрния сектор – 640, както и от преработващата промишленост, основно на аграрна продукция – над 3 000.

 

В същото време анализите показват, че през месец януари безработицата в България традиционно нараства. Равнището на регистрираната безработица през януари 2014 г. е 12.2%, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец декември 2013 г. Основната причина за нарастването й е значителното увеличаване на потока от новорегистрирани безработни.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!