Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува разяснения за контрола на заболяванията по животни в България и конкретно за действията, свързани с чумата по дребните преживни животни.
 
 
Списъкът на заболявания по животните включва 117 болести, инфекции и зарази, включени в резолюция на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Инфекцията с вируса на чума по дребни преживни животни е включена в този списък, отбелязват от БАБХ.
 
„За определени заболявания с особено значение, с масово разпространение и за чието ликвидиране са необходими години контролиран подход в световен мащаб, OIE създава процедура за официално признаване на „свободен статут“ на държавите“, допълват от Агенцията.
 
Такива инфекции с особено значение са шап, африканската чума по конете (AHS), класическата чума по свинете (CSF), заразната плевропневмония по говедата (CBPP), чумата по  дребни преживни животни (PPR), чума по едри преживни животни и спонгиформната енцефалопатия по говедата.
 
България има официално признат статут на всички тези заболявания с изключение на  чума по дребни преживни животни, изтъкват от БАБХ.
 
 
От Агенцията уточняват, че заболяване от чума по овцете и козите се обявява след потвърждение на наличие на инфекция с вируса или антиген, или рибонуклеинова киселина, специфична за този вирус, независимо дали има проява на клинични признаци за заболяване на животните.
 
Съобщението на БАБХ цитира и законодателството на ЕС - Директива 92/119/ЕИО, според което при потвърдена инфекция от вируса мерките са умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни  животни в засегнатите населени места; определяне на 3 км предпазна и 10 км наблюдавана зони около огнищата (надзор (клинични прегледи, лабораторен контрол), контрол и ограничване на движение на животни и продукти от тях); дезинфекции в засегнатите населени места.
 
„За всички допълнителни мерки засегнатата държава членка уведомява Европейската Комисия и останалите държави членки, а тяхното прилагане е след одобрението им в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните към ЕК“, допълниха от БАБХ.