Адванс Терафонд АДСИЦ ще предлага на земеделсците да купуват земеделска земя на разсрочено плащане. Това е една нова и уникална възможност за нашия пазар", съобщи изпълнителният директор на "Адванс Терафонд" АДСИЦ г-н Радослав Манолов.
 
 
През тази година дружеството навършва 10 години. От създаването си досега компанията се утвърди като най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, като в момента тя е 210 милиона лв. Дейността на дружеството е фокусирана само върху покупка, отдаване под наем/аренда и продажба на земя и предлага индиректна инвестиционна схема за акционерите си в добре диверсифициран портфейл от земеделски земи в над 1000 землища в страната. Успехът на компанията се дължи на добре изградената мрежа от агенти, които купуват, отдават под наем/аренда и продават земеделска земя. 
 
Към днешна дата „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 220 000 дка, която го превръща в най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. В рамките на активното поземлено банкиране през годините компанията има общо купени 450 000 дка земеделска земя и 225 000 дка продадена. От създаването си досега дружеството има договори за наем и аренда с над 750 земеделски производители в 20 области на страната. Годишният ръст на средната рента на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ  варира от 12 до 21%, а събираемостта на рентата е близо 100%. 
 
"За тези години успяхме да изградим представителства в 20 области в страната и станахме предпочитан партньор на земеделците при наемане на земя“, каза още г-н Радослав Манолов.
 
През своята 10-годишна история „Адванс Терафонд“ АДСИЦ инициира, съвместно с други инвеститори, над 20 комасационни проекта в България, като към днешна дата дружеството има 2 завършени проекта. 
 
„Адванс Терафонд“ АДСИЦ се нарежда в топ 10 на най-активно търгуваните дружества на Българска Фондова Борса, в топ 2 по размер на изплатен дивидент за 2013, 2012 и 2011 и  в топ 10 за 2010 и 2009 г. Дружеството е включено във всички индекси на БФБ – SOFIX, BG40, BGREIT, BGTR30. „Адванс Терафонд“ е единственото дружество, което осигурява прозрачност за цените на пазара на земеделска земя чрез месечни бюлетини и тримесечни финансови отчети. Дружеството разпределя и над 99% от нетната си печалба всяка година. 
 
През годините „Адванс Терафонд“ АДСИЦ участва активно в развитието на арендните отношения и регулирането на връзката „арендатор-арендодател“, както и в разрешаването на проблемите, касаещи земеделието в България. Това превърна дружеството в предпочитан партньор на земеделците.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!