Втората половина на март отчете едва 14 случая на заразени с АЧС диви прасета в 5 области на страната. За сравнение през първата половина на месеца новите случаи бяха доста повече – 62, в 7 области.

Заразени диви прасета в дивечовъдните участъци на Асарел-Медет

Последните заповеди на изпълнителния директор на БАБХ са с дати 22, 25 и 30 март. С тях се обявяват вторични възникнали случаи на Африканска чума в държавни горски и ловни стопанства.

Пет са откритите прасета с вируса в Сливенско на територията на ДГС Стара река (2 броя) и ДГС Котел (3). Пак толкова са и случаите в Софийско – ДГС Ихтиман (4) и ДГС Ботевград (1).

Област Габрово отчита две заразени диви прасета – ДЛС Плачковци (1) и ДГС Габрово (1), а с по едно са в ДГС Казанлък, Старозагорско, и ДГС Тетевен, Ловешко.

Равносметката в края на ловния сезон през януари показва, че популацията на диви свине е ефективно редуцирана, като отстреляните диви свине са с над 60 % по-малко от предходния. Това сочат обобщените от Изпълнителна агенция по горите данни за дивечовия запас по информация, изготвена със съдействието на ловните сдружения. 

За голяма част от територията на страната запасът на вида е достигнал необходимата плътност от 0,3 броя на 100 ха, а на места е дори по-малък. През последния ловен сезон са отстреляни над 12200 диви свине, което е значително по-малко в сравнение с отстреляните 32400 през сезон 2019 – 2020.