Сега е най-благоприятният момент за създаване на организации на производителите. Това се посочва в становище на Асоциация Български Пипер (АБП), от където отчитат негативното влияние на кризата, обхванала и преработвателите, и крайните потребители. Започналото застудяване допълнително влошава изгледите за добри доходи и създава напрежение в целия бранш в България, на Балканите и в Европа. Дните от 04-06.10. са решаващи за реколтата от пипер, защото на много места се очакват температури м/у -1º и 3ºC, посочват от АБП.


Създаването на организации на производителите ще доведе до редица позитиви както за производителите, така и за потребителите и за държавата – ще се намали с около 10-20% себестойността на продукцията чрез общи покупки на материали, семена, разсади, торове, препарати, машини услуги и др; Ще се увеличат с около 20-40% приходите от продажби, посочват от Асоциацията.
[news]
Сега около 30-35% от пипера се унищожава поради липса на пазар, заетост на собствениците с други проблеми, непознаване на пазара, липса на сортиране по качество, размери и цветове, огромни фири и похабяване на стоката, неспазване на хладилната верига – от полето до масата на крайния потребител.

Позитивите, които ще донесат организациите на производителите, според АБП са:

Увеличаване на продажната цена –преодолявайки прекупвачите, извършват директни продажби към тържища и преработватели, реализират експорт и ВОД както на пресен, така и на преработен пипер. В момента в 8 държави има подготвени маркетингови специалисти и маркет мейкъри, които желаят да продават нашата продукция – прясна и преработена по всякакъв начин.

Увеличаване на производството на пипер от 1 дка чрез използване на хибридни семена, внедряване на иновации в технологията по отглеждане на пипера, чрез повишаване квалификацията на агрономите и специалистите по отглеждане на пипера.

Продажбата на цялото количество произведен пипер.


Пълно усвояване на всички помощи, субсидии и преференции, които Асоциацията е извоювала за пиперопроизводителите. Тя достига до 420лв./дка. Сега само 15% от производителите имат достъп до тези пари, тъй като останалите са са малки и не се справят с бюрокрацията.

Връщане на ДДС (20%), сега само 12% от производителите са регистрирани по ДДС – всички останали купуват материали, семена, машини, услуги и др. с ДДС, а не могат да калкулират това в продажбите

Индиректно чрез използване на всички субсидиии и преференции, които българската държава и ЕС предоставят на ОП – ще върнат доверието на всички субекти по веригата – наука, семепроизводство, разсадопроизводство, производство на пипер на полето и в оранжерии, преработка, продажба в страната и чужбина. Ще повишат благосъстоянието и самочувствието на българския пиперопроизводител. Ще направят доходите оносително стабилни и предвидими.


Кой печели от създаване на ОП?
 

Производителите – намалят себестойността на продукцията си и рязко увеличават доходите си .

Семепроизводителите, търговците на торове и препарати, машини и съоръжения, амбалаж, транспорт и др. – печелят от това, че имат срещу себе си истински патрньор – надежден, платежоспособен, с реални пазарни позиции, който купува на едро и няма опасност от неплащане или фалит.Спестява време, пари и стрес, рязко увеличава продажбите им, увеличават сигурността си.


Търговците на едро и магазинните вериги получават сортиран, сертифициран, опакован, етикетиран пипер, който могат да продават поне 15-20 дни без големи фири и загуби от развала. Сега е пълен хаос от вносен, местен пипер – сортове, качества, цветове , вкусове и цени – нямащи нищо общо с търсенето и предлагането. Пазарът сега е изключително беден от към сортово разнообразие, цветове и качества. Търговците ще купуват охладен палетизиран пипер тогава, когато поискат, колкото поискат и качество, което очакват.

Преработвателите ще спечелят най-много, защото: Няма вече да им се налага да извършват импорт на пресен пипер от Македония, Гърция, Турция, Сърбия – ще спестят много пари, нерви и фири.Рязко ще подобрят рандемана; Ще получават само такава суровина, каквато им е нужна за изработка на конкретния продукт – печена белена капия, замразена рязана на ивици или кубчета, бушена, туршия, пиперково пюре, лютеница и др., сортирана по цветове, размери, качество и др. Ще купуват по спецификация , а не каквото им докарат от полето; Ще спре продажбата на пипер от полето към преработвотелите; Ще отпадне необходимостта преработвателите да отглеждат пипер , за удовлетворяване на нуждите си. Те ще могат да се съсредоточат върху машините, технологиите за преработка, пазарите и др. Сега над 40% от времето им минава в търсене на пипер, разправии за качеството,цената, времето за доставка – няма партидност – хаос в сортовете, различно качество, огромни проблеми с количествата. Сега преработвателите хвърлят или губят по много начини м/у 10 и 15% от закупения пипер, което веднага повишава тяхната себестойност и намаля конкурентноспособността на продукцията им; Ще могат да предлагат на своите партньори по-голямо разнообразие на сортове, цветове и вкусове. Ще могат да експериментират в създаването на иновационни продукти и технологии; Рязко ще намалеят рекламациите от купувачите. Бизнесът им с производителите на пипер ще се увеличи и стабилизира. Ще могат да подписват дългосрочни договори без да се притесняват за количеството и качеството на суровината.


Износителите: Ще имат охладен, сортиран, палетизиран и етикетиран продукт готов за експорт . Сега отделят 80% от времето и усилията си за това и обикновено не го постигат; Ще имат възможност да се съсредоточат върху намиране на нови пазари и разширяване на географията и контактите с чуждестранните клиенти.


Крайният потребител: Ще получава качествен и разнообразен по сортове и вкусове продукт на справедлива цена. Ще се върне по пазарите и „Куртовската капия”, която е нашето богатство сред зеленчуците в Европа; Постепенно ще върнем на пазара нашия български млян червен пипер – сега 80% от предлагания е внос от държави, които никога не са били значими играчи в този сектор; Камбите отново ще заемат своето място като пресен продукт и като царска туршия и др.; Потребителят ще има възможност да се радва на вкусовите качества на всички български сортове доказали се във времето с уникалните им вкусови качества. Стресът при търсене на суровина за приготвяне на зимнина ще отпадне. Сега хората си взимат отпуски за да обикалят по пазари, полета и др. населени места, за да подбират пипер и домати . Чували и гаци, кръстосват цялата страна нерядко 300-400км за да стигнат до роднините или, приятелите на пиперопроизводителите – излишни усилия, нерви и пари.


Българската държава: Производителите излизат на светло и само от пиперопроизводителите държава ще прибира около5 000 0000 лв. данък печалба и около 50 000 000 лв. ДДС; Около 20 000 нови работни места, които сега са в съседните ни държави, от които ще получава около 18 000 000 лв. данъци, вместо да им плаща 4 000 000 лв. обезщетение за безработица; Младите агрономи и селскостопански специалисти вместо да работят в чужбина като аргати, ще получат възможност да се реализират в България и ще променят облика много български села; Ще намалее престъпността, кражбите и несигурността в голяма част от селата, тъй като ще се повиши благосъстоянието на голяма част от малцинствените групи, желанието има за имиграция ще намалее.


Кой губи от създаване на ОП?
 

Прекупвачите, които формират около 20-25% от крайната цена на пипера.
Мошениците, които вземат пипера на производителите и никога не го плащат или го плащат по непазарни цени.
Спекулантите – рязко ще намалее техния бизнес
Хората, които изнудват пиперопроизводителите с кредити с непосилна лихва често стигаща до 10% месечно.
Всички, които печелят сега от липсата на информация, непознаване на пазараибезпомощността на малките производители.

***

За Асоциация Български Пипер
Асоциация Български Пипер е учредена през февруари 2002 г. в гр. Добрич. Към момента в нея членуват 125 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство и реализация на пипери и др.В момента има заявки от още 8 фирми - производители на пипер на полето от 30-300дка и др. зеленчуци м/у 5 и 200 дка. Главната задача е да се съдейства за възникване и поддържане на доверието между основните субекти участващи в науката, семепроизводството, производството, преработката и търговията с пипери с произход Република България, чрез сътрудничество на всички нива. Асоциацията подготвя своите членове за създаване на организации на пиперопроизводителите от нов - европейски тип.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!