Биологичното животновъдство е един от акцентите в новата самостоятелна мярка „Биологично земеделие“, заяви Александър Атанасов, държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ. Той представи на национална конфренция за биологично производство възможностите за подпомагане на биопроизводителте в новия програмен период до 2020 г. Атанасов припомни, че в ПРСР 2014-2020 г. биологичното земеделие се отделя в самостоятелна мярка, което според МЗХ дава по-голяма сигурност на биологичните производители.

 

„Новата мярка ще бъде изцяло за биологичните земеделски производители, тоест те няма да се съревновават с големите фермери за другите агроекологични дейности, както е сега. 103 млн. евро е индикативната сума по мярката. Това не е окончателната сума, предстои да бъде доуточнена“, заяви Атанасов. На реплика на фермери, че на практика за биоземеделие в ПРСР 2014-2020 г. са предвидени точно толкова пари, колкото и в старата програма, експертът припомни, че за новия програмен период ресурсът за програмата е занижен, което няма как да не рефлектира и върху биопроизводството.

 

„Всички сектори искат увеличение на бюджетите, но при общ намален ресурс, математически е невъзможно това да се случи. При сегашните нива на компенсаторни плащания, обаче, е осигурен значителен финансов ресурс за сектора“, коментира Александър Атанасов. Той подчерта, че в новата мярка е предвидено финансово подпомага на биологичното животновъдство. „Към момента сме записали, че това подпомагане ще става на базата на европейския регламент като приравняването ще бъде 1 животинска единица (ЖЕ) = 1 ха използвана земеделска площ“, обясни Атанасов.

 

По отношение на условията за кандидатстване по мярката, той уточни, че на този етап се предвижда те да останат идентични на условията от стария програмен период, тоест заявленията по мярка „биологично земеделие“ ще се подават в определените от регламента срокове за директните плащания. „За биологични производители, които извършват инвестиции в стопанствата си, интензитетът на помощта ще бъде с 15% повече, тоест 65% от направените инвестиции ще бъдат възстановявани“, допълни експертът.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!