Европейската комисия ще възстанови 467 млн. евро субсидии на земеделски производители в ЕС. Това са средства, държани през изминалата година в резерв, създаден за евентуални селскостопански кризи. 

Как ще бъдат намалени парите за преструктуриране на лозя?

Информацията от регламента беше оповестена в Официалния вестник на ЕС преди няколко дни.

Решението на Комисията е да възстанови всички удържани от директните плащания на държавите членки суми, които през годината са отивали за кризисния резерв. Те ще бъдат връщани на земеделските производители от 1 декември 2019 г.

В настоящия програмен период на ОСП действа правилото, че ако парите, заделени от директните плащания за кризисни ситуации не бъдат изразходвани, те се възстановяват на държавите членки, които пък ги връщат на своите фермери. 

Кризисният резерв не е бил изразходен през тази година, въпреки трудните ситуации със сушата в Европа.

Според разпределението на върнатите средства, най-високи суми ще получат Франция - 87.9 млн. евро, Германия - близо 60 млн. евро и Испания - 58.2 млн. евро. На България ще бъдат върнати 9.74 млн. евро.

Приспадането на средства се прилага само при подпомагане на доходи над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната 2019 година. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването на страната към ЕС. За Хърватия, която се присъедини към съюза през 2013 г., подкрепата за доходите по ОСП все още не е въведена напълно.