Област Пазарджик, където са засети едва 15 170 дка, е с най-високи резултати в страната - 800 кг/дка. Следват област Пловдив - 66 618 дка със среден добив 708 кг/дка и Русе - 258 300 засети дка и 685 кг/дка среден добив. Това стана ясно от данни на Системата за агропазарна информация (САПИ).
 
 
Към момента три четвърти от царевицата е прибрана, което се равнява на 3 154 234 реколтирани декари. Средният добив от декар тази година е с 13.4% по-висок спрямо 2016-а и е 585 кг.
 
Цената на царевицата към началото на октомври е 253 лв./тон и е с 3% по-ниска спрямо година по-рано. При слънчогледа пазарът е видимо по-зле. Цената на маслодайното семе е с 13.2 на сто по-ниска и е 541 лв.
 
Жътвата на слънчоглед в страната е приключила или е точно пред финала с измерени 229 кг среден добив от декар в страната по данни на агростатистиката към 5 октомври.