Собственици на земеделски земи не са потърсили суми на обща стойност 80 млн. лева, преведени от производители за площи, които се обработват като „бели петна”.
 
 
Тези данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) бяха оповестени днес по време на редовното заседание на Националния земеделски форум. Представители на браншови организации дискутираха проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Срокът за обществено обсъждане на текстовете изтича утре, а до 20 октомври министерството трябва да внесе проекта в Народното събрание.
 
„По време на форума браншовите организации направиха много интересни предложения”, коментира Мариела Йорданова, член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
Една от идеите е непотърсените средства, преведени за „бели петна”, да влязат в буферен или гаранционен фонд към МЗХГ. Държавата засега има задължението да администрира тези пари, като ги съхранява в продължение на десет години. Не е ясно обаче какво ще се случи с непотърсените средства след този срок.
 
НАЗ предлага да се изтегли с един месец по-рано срокът за регистриране на договорите за ползване на земеделски земи – от 31 юли да стане 30 юни. 
 
Според друга идея към общините трябва да се  създадат отделни фондове за изграждане и поддържане на полските пътища, в които да постъпват таксите от ползвателите. Сега земеделските производители плащат за тази инфраструктура, но тя не е в добро състояние, а събраните средства се изразходват за други цели. 
 
„Притеснява ни изключително краткият срок за обществвено обсъждане на този закон”, коментира още Мариела Йорданова. Тя очаква активни дискусии и в парламента, така че да се изработи устойчиво законодателство. Сегашният Закон за земята е един от най-променяните, като само от началото на годината в него има две изменения.