Преди дни от МЗХ обявиха, че през тази седмица в Брюксел ще бъде внесен първият вариант на ПРСР 2014-2020. Какво се случва с Програмата, има ли яснота по текстовете и работят ли създадените фокус групи – с тези въпроси Фермер.БГ се обърна към Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация „Биопродукти“ и член на Тематичната група.

 

Веселина Ралчева

 

Г-жо Ралчева, от МЗХ обявиха, че са сформирани фокус групи, които да работят по текстовете на ПРСР 2014-2020. Работят ли тези групи?
Фокус групите, в които участват членове на Тематичната група за разработване на ПРСР 2014-2020 г., бяха създадени още през септември с идеята да започнат работа веднага. До този момент трябваше да е минало и заседанието на Тематичната работна група, която въз основа на направеното във фокус групите да има първоначален вариант на Програмата. Това, както вече сме говорили с вас, не беше направено, докато Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) заедно с още 16 организации, членове на Тематичната работна група, внесе писмо в МЗХ с искане за спешно свикване на извънредно заседание на Групата. Тогава получихме график със разписани заседания на фокус групите. Според мен, трябваше първо да се събере Тематичната работна група, за да бъдат разгледани общи въпроси по Програмата.

 

Кои са най-важните от тях?
Много са важните въпроси. Един от тях е свързан с тематичните подпрограми, като цяло обхвата на Програмата, общата рамка на бюджета. Всичко това трябваше да бъде обсъдено и едва след това да започнат работата си фокус групите.

 

Тоест, работят или не тези групи?
Фокус групите работят от началото на миналата седмица. До момента са проведени четири заседания на различни фокус групи. През миналата седмица работата беше с акцент върху бившата ос 1, мерките, свързани с развитие на стопанства и предприятия, мярката за инвестиции във физически активи. Тази седмица започват работа фокус групите, свързани с мерките по опазване на околната среда, като за сряда е насрочено заседание на фокус групата по мярка „Агроекология и биологично земеделие“. В тази връзка ще кажа, че членове на БАБ участват активно във всички фокус групи.

 

Колко на брой са фокус групите и обхващат ли целия диапазон на ПРСР?
Първоначално бяха сформирани 7 фокус групи, допълнително беше поискан експерт и още една група, която да работи по разписването на подпрограма за малките стопанства. Всъщност, така ние разбрахме, че е взето окончателно решение да има само тематична подпрограма за малките стопанства.
[news]

България има право на 4 тематични подпрограми и до момента има входирани много писма с искане на други тематични подпрограми, включително и за биоземеделие или агроекология с фокус върху биологичното производство по предложение на БАБ. За съжаление, никой няма отговор на исканията си. Затова пък забелязахме, че текстът на мярката за биологично земеделие в ПРСР е всъщност точно този текст, с който БАБ поиска тематична подпрограма за биоземеделие.

 

Има ли възможност за вписване на други тематични подпрограми в Програмата? И какви са графиците за работа на фокус групите оттук нататък?
От това, което знаем в Тематичната група като графици още от началото на годината, всички срокове са изтекли. Първият вариант на ПРСР трябваше да е готов първо в края на месец май, после срокът се измести в края на септември, после – в края на октомври. Очевидно е, че сме извън всякакви графици, но по-притеснителното е, че закъсняваме с работата. Бих оправдала всяко закъснение, ако през това време работим – обсъждаме, спорим, стигаме до общи решения. Но не приемам 3-месечно бездействие и неведение на членовете на работната група, което оставя впечатлението, че някой някъде разписва Програмата, а от нас се очаква единствено накрая да я одобрим. Не бих могла към днешна дата дали е възможно при такова закъснение да се говори за някакви промени по отношение на тематичните подпрограми.

 

Какво е готово към момента по Програмата и има ли насрочено заседание на Тематичната работна група?
Първият вариант на проекта на ПРСР 2014-2020 беше изпратен на членовете на Тематичната работна група преди фокус групите да започнат работа, защото ние на практика работим върху този проект. В него мерките са разписани най-общо като обхват, допустими бенефициенти, допустими дейности и разходи, но в повечето случаи няма бюджети, няма минимални и максимални прагове, както и разписани показатели към мерките. Очевидно се очаква от фокус групите да попълнят тези празноти. Когато получихме графика за фокус групите стана ясно, че те ще работят в периода от 18 ноември до 6 декември. След това се очаква да бъде свикано и заседание на Тематичната работна група.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!