Над 75,6 млн. лв. преведе ДФ „Земеделие“ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2022. Субсидии са получили 52 573  земеделски стопани, съобщиха от Фонда. 

 Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Преводът е направен след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП), както и на база окончателната оторизация на финалния за Кампания 2022 слой „Площи допустими за подпомагане“. 

Доплащането по схемата е извършено по окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2022 г. в размер на 195,95 лв./ха. С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за Кампания 2022 са 736 588 594 лв. 

През декември миналата година ДФ „Земеделие“ изплати близо 661 млн. лв. на 54 067 стопани, като изчисленията бяха направени по индикативна ставка от 194,29 лв./ха.

Земеделските стопани получават последно плащане по СЕПП, като схема от директните плащания за периода 2014 – 2020 г.

От Кампания 2023 г. съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за следващия програмен период Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) се замества с интервенцията Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), уточняват от ДФЗ.