С над 7 млн. лв са ощетени българските животновъди от националните доплащания за глава животно. Според информация, публикувана на сайта на Държавен фонд „Земеделие”,  от общо 61 млн. лв. предвидени за животновъдите, са им изплатени за глава животно 53.6 млн. лв. Разликата от близо 7,4 млн. лв се получава от наложените на фермерите санкции заради заявени пасища през изминали години и Финансовото министерство си прибира обратно парите.

Болшинството от овцевъдите и козевъдите ще вземат по 14,50 лв на глава животно, около 6-7% от тях ще вземат цялата субсидия – 29 лв., а ще има и стопани, които няма да получат нищо, заради въпросните глоби за заявени пасища.

„Тогава, ако се сещате, никой не казваше, че тези пасища трябва да се чистят. По медиите вървяха големите реклами като „Вие имате правo на тези пари”. Първите години хората се опариха от пасищата, защото политиката на Нихат Кабил беше следната: пари за глава животно няма, кандидатствайте за субсидии за площ. Тогава хората си очертаха пасищата, заявиха ги и накрая ги глобиха. Поради тази причина те сега не заявяват пасища. Въпросът е, че при възможността, която се появи тази година за подпомагане на глава животно, управляващите решиха да си удържат парите за пасища от средствата за глава животно, на които толкова разчитахме”, коментира пред Фермер.БГ овцевъдът от великотърновски регион Георги Тончев, който е член и на Асоциацията на овцевъдите и козевъдите.

Несъответствие при  размера на субсидиите за овце и кози идва и от друг проблем. През май месец, още при старото управление, стартира кампанията за субсидии на глава животно (по НДЖ 3) и фермерите трябваше да подадат в РА справка за животните, които притежават със съответните номера. По това НДЖ 3 фермерите са си взели информацията от регистъра на НВМС, и с тези марки са кандидатствали за субсидия. Оказва се обаче, че още, когато са вземали тази информация, регистърът на НВМС не е бил актуализиран и точен, а именно на базата на този неточен регистър, фермерите са подали молби за субсидии. През ноември се правят проверки и несъответствията излизат наяве. Оказва се, например, че животните като марки отговарят, но като бройки не отговарят на посоченото в заявленията.

Разликите между оторизираните от Разплащателна агенция суми и тези, които са преведени по банковите сметки на фермерите, се дължат на удържани санкции за бъдещ период по подадените от тях заявления за плащане за 2007 и/или 2008, обясняват от ДФЗ. Според Фонда всички земеделски производители са получили писма за оторизираните субсидии по кампания 2009, в които е посочен размерът на санкцията, която ще им бъде наложена за бъдещ период заради наддеклариране на площи. Същото се отнася и за животновъдите, които са подали заявления за подпомагане на единица площ за предходните две кампании, по които също подлежат на санкциониране за надписана земя.

От Държавен фонд „Земеделие” уточняват, че размерът на субсидията се намалява или се отказва, когато кандидатът е заявил повече овце майки или кози майки от установените в регистъра на НВМС или при проверките на място и те се санкционират като наддекларирани. При установени нередности на повече от 3 животни са регламентирани четири случая за намаляване и/или изключване от субсидия по схемата съгласно процента на несъответствие:

     •     При процент на несъответствие не по-голям от 10% - общата сума се намалява със съответния процент на несъответствие.
     •     При процент на несъответствие в интервала 10% - 20% - общата сума се намалява с двойния размер на съответния процент на несъответствие.
     •     При процент на несъответствие над 20% - земеделският производител се изключва от получаване на плащане за съответната календарна година.

При процент на несъответствие над 50% - земеделският производител се изключва отново от получаване на плащане до сума, отговаряща на разликата между броя декларирани животни и броя установени животни. Освен това, се налага санкция и за бъдещ 3-годишен период върху сумите, изчислени на база броя на животните, за които са установени нередности, посочват от ДФЗ.

От фонда посочват още, че по сметките на земеделските производители и животновъдите вече са наредени 460 млн. лв. 53.6 млн. лв. от тази сума са изплатените субсидии на глава животно от общо 61 млн. лв. предвидени за тях. С останалите средства на 95 хиляди земеделски производители са преведени пълният размер на европейската субсидия на декар плюс част от националното доплащане.

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително!