По данни на земеделското министерство средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури в страната се задържат на нивата от предходната седмица.
 
Изключение прави изкупната цена на хлебната пшеница, при която се отчита леко повишение с 0,4%.
 
 
Средните изкупни цени на фуражната и хлебната пшеница, рапицата и ечемика са в рамките на 1,2% - 4,3% по-високи в сравнение с отчетените по същото време на миналата година, като най-съществено поскъпване се наблюдава при хлебната пшеница. От друга страна, при царевицата и слънчогледа се регистрира понижение на изкупните цени, съответно с 3,1% и 13,2% на годишна база.