60 процента от участниците в последното проучване на Еврокомисията за бъдещето на Общата селскостопанска политика, проведено през ноември 2017 г., смятат, че ОСП е в полза на всички европейски граждани, а не само на земеделските производители, пише ag-press.eu. 
 
 
Проучването е проведено сред 28 000 граждани на ЕС от всички страни-членки. 
Участниците в допитването са отбелязали, че „произвеждането на безопасна,здравословна и висококачествена храна“ е една от основните отговорности на фермерите. 
 
На въпроса за приоритетите на ОСП 62% от респондентите са посочили, че „произвеждането на безопасна,здравословна и висококачествена храна“ трябва да бъде топ приоритет. 
 
Като основен фокус на ОСП според 55 на сто от отговорилите посочват опазването на околната среда и промените в климата.