135 517 201.02 лева е сумата на субсидиите, раздадени на 43 родни компании през изминалата 2017 г. Те са усвоени по различни национални и европейски схеми и мерки за финансиране в селскостопанския сектор, за което писа и Agronovinite. Компаниите, стопанисвани от фермери, са общо 39 на брой, заедно с тях субсидии през 2017 г. са получили Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Националната лозаро-винарска камара и Национален съюз на градинарите в България (НСГБ). Всички тези 43 компании, институции и съюзи са получили над 1 млн. лева субсидия през изминалата година, показа справка на Фермер.БГ в публичната база данни на ДФЗ.
 
 
 

Области, произвели най-много милионери в земеделието

 
Софийска област е произвела най-много милионери от субсидии през 2017 г.
 
Най-много субсидии е получил Държавен фонд “Земеделие” - 11,877,051.31 лева по мярка 20 “Техническа помощ”, следван от Националната служба за съвети в “Земеделие” - 4,440,752.26 лева по подмярка 2.1 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" и по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства".
 
Заедно с тях 6 компании от областта са получили по над 1 млн. лева през изминалата година – ЕТ Миню Стайков-Комерс (1,641,600.00 лева по Преструктуриране и конверсия на лозя), Агро Сантия ООД (1,428,127.17 лева по СЕПП), Агро Сантино ООД (1,142,736.09 лева по СЕПП), Виня Десол Еспейт ООД (2,187,613.95 лева по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя), Руж 9 ООД (2,910,529.69 лева по Преструктуриране и конверсия на лозя), Тера Ленд ЕООД (1,362,181.03 лева по Преструктуриране и конверсия на лозя).
 
 
Освен тях Национален съюз на градинарите в България (НСГБ) е получил 1,372,546.05 лева по схемата "Промоционални програми", както и Националната лозаро-винарска камара – 1,219,195.26 лева, по същата схема.
 
Следващият отличник по брой произведени милионери е област Пловдив – 8 на брой. В редиците са фирмите Омега Агро ЕООД (1,759,900.00 лева по Преструктуриране и конверсия на лозя), Гранд Агро ООД (1,418,637.87 лева по СЕПП), Хера Агро ЕООД (1,329,923.76 лева по СЕПП), Терра Тет ЕООД (1,598,975.32 лева по Преструктуриране и конверсия на лозя), Фрут Логистик ООД (2,265,586.75 лева по схема “Групи производители”), Хепи Фрутс ООД (2,242,237.77 лева по схемата “Групи производители”), Бул Ейпъл ООД (2,013,781.10 лева по “Групи производители”), Агрекоселект ООД (2,339,577.56 лева по “Групи производители”).
 
Област Варна е трета в класацията. Дъщерната компания на варненския земеделски холдинг „БГ Агро“ – „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД, е получила общо 4,12 милиона лева по три различни мерки и схеми: „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и зелени директни плащания.
 
2,182,419.96 лева е усвоила фирма “Милена Ю” ЕООД по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”, а Лозарица ЕООД (1,411,159.69 лева по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”).

 

ET Деси-Светла Симеонова и ЕТ Агро-Светлозар Дичевски – топ бенефициенти в Ловешко 

 
Двете компании ET Деси-Светла Симеонова и ЕТ Агро Светлозар Дичевски са усвоили най-много субсидии в Ловешко. Агробизнесменът Светлозар Дичевски, чрез четири от свързаните с него фирми, е получил общо 17,89 млн. лева през 2017 г. Сумите са усвоени по СЕПП, зелени директни плащания, схема за обвързано подпомагане на протеинови култури и мярка 12/Натура 2000. 
 
Фирма ET Деси-Светла Симеонова е усвоила 4,961,456.78 лева по СЕПП, зелени директни плащания и схема за обвързано подпомагане на протеиновите култури. 
 
Още една фирма, свързана с крупния зърнопроизводител и агробизнесмен Светлозар Дичевски – „Сортови семена Вардим“ ЕАД. Компанията е усвоила общо 6,18 млн. лв. по СЕПП и зелените директни плащания в Свищов, Велико Търново. 
 
Друг голям бенефициент на субсидии в областта е фирмата на Красимир Милков – син на крупния търновски бизнесмен Младен Милков – „Краси“ ЕООД. Фермерът е получил общо 3,87 млн. лева по СЕПП и зелените директни плащания, а по над 1 млн. лв. субсидии са усвоили павликенското дружество „Екзотика“ ЕООД и фирмата от Сухиндол „Капински“ ЕООД.
 
 
„Златия Агро“ ЕООД пък е единствената фирма в област Монтана, усвоила общо 6,287,299.06 лева по СЕПП и зелените директни плащания. 
 
Следва ЕТ „Светолсав Илчовски“ от Червен бряг, фирма-милионер, с усвоени 1,09 милиона лева по СЕПП.
 
В Бургаско милионерите са 4 – две от фирмите („Група Овощари Карнобат“ ООД – 1,08 млн. лв. и  „Грийнфрут“ ООД – 1,5 млн. лв.) са получили субсидиране по схемата “Групи производители”. Останалите две фирми са „Про-Агро“ ООД, която получава 1,062,779.81 лева по зелените директни плащания и отделно още 1,669,738.78 лева по СЕПП. До тях се нарежда и дружеството от Поморие - “Южно вино” с усвоени 1,469,718.95 лева по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”.
 
 

Един милионер в Добричко 

 
Един милионер има в Добричко – Фирма Агроспектър ООД е получила субсидия от над млн. лева по СЕПП.
 

Тринайсет области без милионери през 2017

 
По една фирма-милионер през 2017 има в областите Търговище, Русе, Стара Загора и Враца. 
 
В Търговище - ЕТАГРОЕЛИТ-МИТОВ -БОЖИДАР МИТОВ'', фирмата на агробизнесмена Божидар Митов, е усвоила 1,031,578.87 лева по СЕПП през 2017 г. 
 
В Русе това е фирма АГРОФАКТОРEООД (1,243,391.35 лева по СЕПП). В Стара Загора - МЕНАДА ВИНЕЯРДС ЕООД е получила 2,285,021.21 лева по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”. 
 
А в област Враца милионерът е компания Агро - К.П. ЕООД (1,073,455.82 лева) получила сума по СЕПП.
 
Милионери от усвояване на субсидии от директни плащания липсват в 13 от общо 28-те области у нас. През изминалата година фермери-милионери не са произведени в областите Видин, Габрово, Разград, Благоевград, Хасково, Кърджали, Перник, Кюстендил, Шумен, Ямбол, Смолян, Силистра и Сливен.