Климатичните условия от началото на пролетната кампания принудиха фермерите да изчакват подходящо време за сеитба, а при настъпването му – да се опитват да засеят колкото се може повече и по-бързо. В тази връзка представяме шест начина, които позволяват на земеделските стопани да се възползват оптимално от оставащото време за сеитба.
 
 
1. Сеитба с висока точност и без пропуски
Точността на сеитбата е едно от условията с най-голямо значение за реализирането на по-висок добив. Липсата на пропуски и презастъпвания и постигането на така популярните вече у нас „прави редове“ не само улесняват последващите обработки на полето, но и подпомагат правилното развитие на растенията. 
 
Решенията за навигация и управление на Trimble позволяват сеитба с до 2.5 см отклонение на едната следа от другата. В радиус от 10 км от базовата станция – източник на RTK сигнал, точността „следа към следа“ е с отклонение под 1 см. Благодарение на различните начини за получаване на RTK сигнал, фермерите могат да си гарантират постоянна точност в хълмисти, гористи местности или при лоши метеорологични условия, както и да запазват високото ниво на точност при работа в обширни блокове. В същото време нивото на точност е съобразено и с изискванията за съответната обработка, спецификите на полето, културата и планирания начин на работа в следващите земеделски процеси.
 
 
2. По-бързо засяване на всяко поле без компромис с качеството
Най-добрият начин за фермерите да извлекат максимума от оставащото време за сеитба е като работят при по-висока скорост. Но как да го направят без да се налагат компромиси с точността и качеството на обработката?
 
Много полезна за тази цел може да е системата за автоматично управление Trimble Autopilot, с която земеделските стопани сеят прецизно с висока скорост, дори при неравни местности. В допълнение технологиите TrueGuide и TrueTracker за управление на инвентара помагат на фермерите да се справят със свличането на сеялката при работа в наклонени терени. А системата Trimble Autopilot позволява захождане през една линия без загуба на време при завоите в края на блока.
 
3. Повече часове за работа
Заради продължителния сняг и валежите в началото на пролетния сезон, много фермери избират да се възползват максимално от останалите дни за сеитба, като сеят повече часове, дори в тъмната част на деня. За да бъде този процес възможен е необходима технология, която да гарантира, че машините ще са винаги в правилната следа, без това да доведе до допълнителна умора за операторите и без да се изисква намаляване на скоростта. 
 
 
4. Автоматичен завой в края на реда
Освен да засеят повече и по-прецизно, земеделските стопани целят да оптимизират разходите си на време и гориво – само така могат да си гарантират ефективност на сеитбата и по-висока рентабилност в края на кампанията.
 
За целта от Trimble предлагат технологията NextSwath, благодарение на която тракторите завиват сами в края на реда по най-добрия радиус, без утъпкване в края на полето и излизания извън очертанията му.
 
5. Сеитба с две или повече машини едновременно
Всички знаем, че две машини винаги вършат повече работа от една, но до колко ефективни ще са извършените обработки зависи от възможността им да сеят в синхрон на едно и също поле. Необходимо е движението на тракторите да бъде прецизирано така, че да се движат по правилните редове, на точното разстояние една от друга и с необходимата скорост, за максимални резултати. При стандартни условия такава синхронизация би изисквала много усилия и време, а рискът от грешка остава висок.
 
В подобни случаи дисплеят за навигация Trimble TMX-2050 дава възможност две или повече машини да работят едновременно в един блок. Всяка от машините има информация в реално време къде работи другата и каква площ е обработила, което позволява прецизна сеитба с два или повече трактора едновременно.
 
6. Сеитба на точната дълбочина, с точната скорост и при точния натиск
Технологиите за прецизна сеитба на американската компания Precision Planting дават възможност на земеделските стопани да засеят на точната дълбочина, с точната скорост и при точния натиск, за да постигнат желаната по-висока продуктивност. Обикновено в зоните на завиване на сеялката се забелязват разлики в разстоянието между семената. Технологията vDrive позволява плътността на сеитба на всеки ред да бъде съобразена със скоростта на работа на сеялката, като по този начин предотвратява разликите в стъпката на засяване.
 
Подобни разминавания се получават и при отскачането на секциите, заради неравности в полето или твърде висока скорост на работа. В тези ситуации полезно решение е Precision Planting SpeedTube, чрез което фермерите могат да контролират популацията на семената дори когато обработките се извършват с два пъти по-висока скорост.
 
 
По време на сеитбата е важно фермерът не само да съобрази скоростта и точността на работа, но и да се увери, че сеялката използва най-подходящия натиск при засяване навсякъде в полето. Необходимият натиск в различните части на полето се изменя всяка година и е важно сеялката да бъде съобразена с тези вариации и спецификите на почвата. За всичко това спомага технологията DeltaForce, която позволява на земеделския стопанин да управлява натиска при засяване.
 
Технологиите Precision Planting DeltaForce и vDrive са съвместими с различни видове сеялки, сред които и MONOSEM, което улеснява внедряването им в стопанство. 
 
Важен момент, който не бива да се пропуска след приключването на сеитбата, е да се направи отчет на извършените обработки и изразходваните материал, за да се подготви тяхното документално и финансово администриране. Процесът на вегетация и развитие на посевите също трябва да се проследява, за да могат да се вземат навременни мерки при необходимост.
 
За да подберат най-подходящата технология за сеитба, администриране на стопанството и автопарка и грижа за посевите, фермерите трябва да се съобразят с множество фактори. За целта е полезно да се консултират със специалисти в областта.