Глобалният пазар на селскостопански безпилотни летателни апарати през периода 2018-2026 г. ще расте с 21,35% годишно и ще достигне като резултат 1932,6 млн. долара. Тези данни са споменати в доклад на американската изследователска организация Transparency Market Research. Те не провокират удивление, тъй като използването на технологии в селското стопанство с всяка изминала година става все по-популярно, а сферите и приложенията се увеличават, съобщава liga.net.

Полицейски дрон спипа агро апаши във Валенсия

Дронът като фотограф, агроном и картограф

На първо място дронове се използват от компаниите, които използват прецизно земеделие. Те са необходими за изпълнението на няколко задачи – например за оценка на състоянието на посевите, създават се още архиви и се трупат ценни бази данни.

Някои предприятия използват дроновете за създаването на ортофотопланове, базирани на вегетационни индекси.

Според експерти тези устройства са полезни, тъй като установяват проблеми там, където агрономите на място не могат да забележат. Освен това се елиминира необходимостта оперативно да се обследват всички площи.

Процесът на използване на безпилотните устройства е прост. Много нови модели, насочени именно към агросектора, са снабдени с приложения за планиране на полети и разчет на траекторията. С помощта на дронове се заснемат нивите и се съставят детайлни планове. Фермерите имат възможност да оценят равномерността на напояване и своевременно да вземат мерки, за да намалят загубите от реколтата.

Дронът като пръскачка

През 2015 г. е утвърден моделът Yamaha RMAX в качеството на първия дрон с тегло над 24 кг за превоз на резервоари с торове и пестициди с цел пръскане на селскостопанските култури. Този тип дронове са способни да пръскат посевите с по-голяма точност, сравнено с традиционния трактор.

Така се намаляват разходите и потенциалното негативно въздействие на пестицидите върху здравето на работниците.Дронът като пазач срещу крадци

В някои страни дроновете се използват за мониторинг и контрол. Повечето пъти собствениците на ферми отчитат ниска реколта, която е свързана с кражби и неспазване на технологичните карти.

Дроновете са инструмент, който може да определи колко време остава до събирането на реколтата. Това дава време на фермерите да вземат мерки своевременно.

Дронът като пастир

Дроновете се използват и в животновъдството. Те позволяват да се проследяват условията, в които живее добитъкът.

Дронът като опрашител

Веригата супермаркети Walmart (САЩ) патентова дронове във вид на пчели. Те пренасят прашец от едно растение на друго, използвайки датчици и камери.

Изследователи смятат, че робопчелите успешно ще се справят с опрашването на нивите.