За следващия програмен период държавите-членки ще трябва да прекарат най-малко 5% от развитието на селските райони през финансиране от бюджета на ЕС по подхода ЛИДЕР.

 

От МЗХ информират, че в следващия програмен период ще се ползва опитът, който в България вече има за работа по подхода ЛИДЕР. „Към момента в страната има само 35 Местни инициативни групи (МИГ), но потенциалът е доста по-голям, посочи Янислав Цветанов, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и храните.

 

Средствата сега бяха само толкова, но в следващия програмен период една част от бюджета на ПРСР ще бъде заделена само за подхода Лидер. Около 5% от общия бюджет на програмата ще бъде заделен за подхода ЛИДЕР“, коментира експертът от МЗХ.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!