Това, което едно поколение разглежда като разкош, следващото поколение възприема в качеството на необходимост, е казал британският политик Антъни Кросленд. Историята показва, че това е истина, пише изданието FarmjournalAgtech.

Агроиновации: Софтуер за по-добро управление на горските територии в Косово

Погледнете как се е променил животът ни от появата на телевизорите, компютрите, смартфоните или таблетите. Те съществено промениха ежедневието ни – обществата станаха по-богати.

Д-р Лоуел Кътлет, декан на университета в щата Ню Мексико, казва, че значителното увеличаване на производството на месо изисква „прилагане на все нови и нови технологии“.

Пет тенденции, които Кътлет определя като значими за животновъдството:

1. Датчици

Фразата „за това има специално приложение“ днес може да се използва на практика за всяко нещо. Заменяйки настоящия обектив на камерата с молекулярна леща, може да се използват електрически импулси, които могат да променят фокуса 60 пъти в секунда.

Тази технология се разработва за мигновен анализ на кръвта, физически мониторинг на здравето на сърцето и скоростта на обмяната на веществата.

Инфрачервените лазери може да осигурят още по-голяма детайлизация. Всички тези технологии променят подхода към поддържането на здравето на животните, казва д-р Кътлет. По думите му микропроцесорите, които струват около 1000 долара, в наши дни могат да запълват ДНК профили за по-малко от 2 часа. Това ще промени всичко, свързано със здравето на човека  и животните.

2. Робототехника и безпилотни устройства

През последните години в роботехниката бяха постигнати големи успехи. Те може да послужат добре в грижата за животните.

Автоматизирани доилки и роботи, занимаващи се с обгрижването на добитъка – това са два бързоразвиващи се сектора в селското стопанство.

На пазара може да откриете роботи на цена по-ниска от 1000 долара, които превозват до 2 кг полезен товар на разстояние до 10 км.

3. Триизмерен печат

Нито една нова технология не предлага повече възможности за производство от способността да се „печатат“ нови продукти, казва Кътлет.

Вече е реално изпълнимо да се „напечатат“ черен дроб и бъбреци на човек. И още по-важното е, че нови ваксини и лекарства са били частично напечатани с помощта на „биологични строителни блокове“.

4. Връзката на човека с животните

Тези, които работят в животновъдството0 ,трябва да я следят внимателно. Кътлет казва, че нови медицински изследвания показват „как хората и животните се променят физически, когато взаимодействат един с друг. Става дума за химични съединения. Те ще станат още една важна област за новите проекти в сферата на интензивното животновъдство“.

5. Бази данни/облачни хранилища

Възможността да се събират големи бази данни от на пръв поглед несвързани една с друга области „завинаги ще промени здравето на хората и животните“. В бъдеще, когато възникне епидемия на някакво заболяване, след няколко часа ще има ваксина. Тя ще е напечатана, а епидемията ще бъде овладяна, казва експертът.

Тези технологии предлагат големи възможности в областта на животновъдството.