Центърът за икономически изследвания в селското стопанство – CAPA, публикува предварителната си прогноза за площите с есенните култури за новата реколта.
 
 
Според анализа площите в България с пшеница ще са 1,16 млн.ха, с ечемик 0,17 млн. ха и рапица – 0,17 млн. ха. Тези площи са почти същите от предходната година, като единствено се очаква 11% намаление на площта при ечемика. 
 
По прогнози на MARS-JRC от май, 2017 г. добивът при пшеница ще достигне 466 кг/дка, като според САРА те ще са 453 кг/дка. За ечемика MARS-JRC дава прогноза за 433 кг/дка, а САРА – 411 кг/дка. При рапицата очакванията на експертите се покриват 284 кг/дка. 
 
Преди началото на жътвата, изчисленията на САРА показват, че общото производство на пшеница ще бъде около 5,2 млн.т, ечемикът около 670 хил.т, а производството на рапица 450 хил.т. 
Към началото на жътвата изкупната цена може да стартира от 240-255 лв. за фуражна и 250-270 лв. за хлебна пшеница. 
 
„Средната цена за 2017/18 г. очакваме да бъде 250 лв./т за фуражна пшеница и 275 лв./т за хлебна. При рапицата средната цена по предварителни изчисления ще бъде около 670 лв./т“, отбелязват от САРА и допълват, че има голяма вероятност през 2017 г. да се наблюдава обърната ценова скала, като цените от началото на жътвата да са по-високи отколкото през втората половина.
  
През април 2017 г. световните експортни цени бележат спад на месечна база, който е около 6% при пшеница, 2% при царевица и запазване на цените при ечемика и слънчогледовото олио. Причината е, че идват много добри данни, както за разчетите за преходните стоковите запаси, така и за оценката за новата реколта.
 
 
Тази година се очаква отново силна реколта при всички зърнени и маслодайни култури, като това е тенденция през последните 5 години.
По предварителни данни на USDA се очаква около 2,53 млрд. т  зърно, като това е спад от 2 процента на годишна база и 572 млн.т маслодайни култури, което е с процент повече от миналогодишната кампания. 
 
При пшеницата USDA очаква по-ниски реколти почти навсякъде по света, като най-сериозно намаление на производството ще дойде от Австралия. Там експертите прогнозират 10 млн. т, което е с 26 на сто по-малко от миналата година. Спад се чака и в САЩ. Там се очакват 13 млн. т пшеница и очаквания спад е с 21 процента, допълват от САРА. 
 
Въпреки известното намаление, което е в резултат на натрупаните големи запаси от няколко поред силни години, световното предлагане ще бъде на най-високите си нива въобще.