Разходите по бюджета на Администрацията на Държавен фонд Земеделие за 2015 год. се намаляват с 5 000 000 лв. Средствата отиват по сметката на бюджета на Програмата за развитие на селските райони. Това става ясно от обнародвано днес в Държавен вестник Постановление на Министерски съвет. 
 
В заключителните разпоредби на постановлението се посочва, че то влиза в сила от 30 декември 2015 г. Изпълнението му е възложено на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие.