Специализираното дружество за инвестиции в земеделска земя - Адванс Терафонд АДСИЦ обяви чрез публичният си отчет в БФБ, че през стопанската 2014-2015 г. е отдадена 75% от земята управялвана от дружеството при средна аренда от 41,17 лв. на декар, или с 14% по-висока от тази за 2013-2014 г. Средната рента само по новите договори е 47 лв. на декар, съобщава Investor.bg.

 

Очакваните рентни приходи за 2014-2015 г. са 6,538 млн. лв. (с 19% повече от миналогодишните), от които авансово са 22%. За стопанската 2013-2014 г. дължимата рента е 5,511 млн. лв., от която са събрани 75%.  Печалбата на Адванс Терафонд АДСИЦ се увеличава с 24% на годишна база до 12,06 млн. лв. за първите девет месеца на годината. Балансовата стойност на продадените активи е 21,5 млн. лв. за януари-септември 2014 г., спрямо 10,9 млн. лв. за същия период на миналата година.

 

Акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ поскъпват с 4% от началото на годината и с 1% за последните 12 месеца до 2,47 лв. за брой и пазарна капитализация от 210 млн. лв. Разпределен е и брутен дивидент от 0,3979 лв. на акция.