Добивите от ечемик през настоящата година са като тези от 2006-та, когато стопаните са прибирали средно по 414 кг. от декар. В община Каварна реколтата е най-благодатна - 500 кг. от декар. Миналата година отново балчишките земеделци са били отличници с 580 кг. от декар. Сега в техните хамбари са влезли средно по 480 кг/дка. Най-ниски са добивите в крушарско- едва 210 кг. от декар. Това е по-малко дори от м.г., когато бе поставен нов рекорд по нисък добив от 320 кг/дка в тервелско, за сравнение с най-сушавата 2004 г., когато средният добив от ечемика е бил 392 кг. Под този праг т.г. се нареждат и общините Тервел с 250 кг/дка и Шабла с 330 кг/дка. Сравнително по-добри резултати има в Ген. Тошево – 460 кг/дка, Добрич – град – 440 кг/дка и Добричка – 421 кг/дка. През 2010 стопанска година с ечемик бяха засети 101 177 дка. Пропадналите площи са 160 дка.
 
Пред приключване е прибирането на маслодайната рапица - реколтирани са 90,2% от засетите 261 011 дка с тази култура. От ожънатите 235 хил.дка, средният добив е 302 килограма, а общото произведено количество – 71 120. За 6 общини – Балчик, Ген. Тошево, Добрич, Добричка, Крушари, Тервел и Шабла, жътвата на рапица приключи. Средният добив от енергийната култура м.г. беше 237 кг. от декар, а през 2009-та – 313 кг/дка като в тервелско и крушарско прибираха по 350 - 360 кг. Доближавайки се максимално до тях, най-големи количества сега прибраха стопаните от двете съседни общини Добрич и Добричка - 350 кг. от дка, а най-малко - в община Шабла - едва 190 кг. В сравнение с м.г. обаче добивите на крайморските стопани са средно с 40 кг. повече. Общото произведено количество при тях е 1 914 тона. По 330 кг/дка наливат зърнопроизводителите от Ген. Тошево. Там са реколтирани 76,4% или 81 500 дка с рапица. Общото произведено количество до момента там е 26 895 тона. В каварненско са по-напреднали с жътвата и вече 98,3% от рапицата е в хамбарите. Реколтирани са 23 000 дка, произведени са 6 992 тона, при среден добив от 304 кг/дка. За останалите общини, където имаме окончателни цифри, картината е следната: Балчик – 28 770 дка реколтирани площи с общо производство от 8 055 т. и среден добив от 280 кг/дка;
Крушари – 33 520 дка реколтирани площи с общо произведено количество от 8 044 т. при среден добив от 24 кг/дка;
Тервел – 23 587 дка пожънати с общо производство от 7 076 т. и среден добив от 300 кг/дка. В близките дни се очаква да бъдат прибрани и последните 10% от рапичните полета.
 
170 комбайна работят усилено в посевите с пшеница. Досега са реколтирани 28% от засетите в добричка област 1 138 617 дка с жито, с изключение на напълно пропадналите 841 дка. Прибрано е хлебното зърно от близо 319 000 дка. Средният добив засега е 445 кг/дка и това е дори малко над очакваното от производителите в началото на лятото, когато те прогнозираха добив от 400 - 420 кг/дка. В Общото произведено количество е 142 306 тона. Почти преполовена е жътвата в балчишко – реколтирани са 68 000 дка или 46,6% от площите с пшеница, като местните стопани прибират средно по 490 кг/дка. Комбайните на община Добрич са обработили 29% или 5 699 дка от засетите с жито и водят класацията по добиви с 503 кг от декар. Те са прибрали общо 2 867 тона. Втори по производителност са земеделците от община Добричка със среден добив от 495 кг/дка, 33 165 тона в хамбарите от 67 000 дка или 25,9% реколта. Веднага след тях с 460 кг/дка се нареждат каварненци, които са ожънали 17,6% или 25 800 дка пшеница и добили общо 11 868 тона. По 420 кг/дка прибират в шабленско и крушарско. Стопаните, които първи посрещат зората у нас са пожънали 43% от житните посеви или 49 585 дка и са вкарали в силозите 20 827 тона зърно. За сравнение, крушарци са последни по темпове и са реколтирали едва 13,9% или 13 400 дка от посевите си. Те са прибрали общо 5 628 тона хлебна пшеница. 410 кг е средният добив в Ген. Тошево. В тази община са пожънати 69 100 дка или 27 на сто от житото с общо произведено количество 28 331 тона. С най-нисък добив са стопаните от тервелско – 300 кг/дка. Там са реколтирани 21 000 дка или 20,8% и са прибрани 6 300 тона. В същата община м.г. достигнаха до 280 кг/дка. Данните към момента сочат добив от пшеница близък до критичните по отношение на влагозапасяването 2004-та и 2006-та година, когато добивите са съответно 444 и 472 кг. от декар, но все пак са реколтирани по-малко от една трета от площите и далеч не са окончателни.