През анализирания период средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната са около или малко над нивата от предходната седмица, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).
 
 
Пиле-замразено 
 
По области, цените на едро на замразеното пиле са в границите от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,60 лв./кг (Добрич). В Сливен, Плевен и Пловдив продуктът поскъпва с между 3% и 5,4% спрямо предходната седмица, докато в Бургас, Враца, Хасково и София поевтинява от 1,3% до 3,9%. Средната цена на едро на замразеното пиле за страната се повишава с 0,9% на седмична база, до 3,79 лв./кг.
 
Пиле – прясно, охладено
 
Предлагането на едро на охладеното пиле на тържищата се задържа в ценовите граници от 3,95 лв./кг във Велико Търново и Търговище до 4,96 лв./кг в Благоевград. При липса на  седмични отклонения на стойностите по области, средната цена на едро на продукта за страната остава 4,51 лв./кг.