Към 1 юни статистиката на ДФЗ показва, че 364 бенефициенти по една или друга причина са оттеглили заявленията си за кандидатстване с проекти по ПРСР, а отказалите се преди подписване на договор са 66 на брой. Главният фактор за това е работата на ДФЗ, според самите тях. От една страна заради процедурите и документите, които са необходими, а от друга безогледното разкарване по институциите за снабдяване с нужните книжа, липсата на единна електронна система, която да облекчава събирането на необходимата информация за бенефициента, мудното разглеждане и одобряване на бизнес-плановете, както и късното превеждане на първите траншове.

Друга причина е, че банковите институции сведоха до минимум кредитирането. Бенефициентите трудно осигуряват необходимите собствени средства за реализация на проектите, а когато все пак ги осигурят се оказва, че фондът не им превежда сумите с месеци.

При встъпването си в длъжност новият изп.-директор на ДФЗ Румен Порожанов каза, че тяхната основна цел е да оптимизират максимално усвояването на средства през настоящата година. "В оборот имаме контрактувани договори за около 390 млн. евро, които са в процес на изпълнение. От друга страна, добър ефект ще даде и желанието ни за финализиране в определените срокове на проектите – прием 2009 – 2010. Позитиви ще има и от децентрализацията на 141 мярка. Тя в момента се приема от регионалните структури на Разплащателната агенция и правата за договаряне и плащане ще бъдат прехвърлени на регионалните разплащателни агенции.

В същото време поредна порция европейски пари може да ни се изплъзнат. Има опасност да загубим повече от 180 милиона евро за селските райони. Ако чиновниците в ДФЗ наваксат с разглеждането на проектите, подпишат договори с фермерите и започнат авансови разплащания до края на годината, загубите ще бъдат намалени.

Междувременно ще бъдат променени правилата за усвояване на европари, като по някои от мерките за земеделие сроковете за обработка на проектите ще бъдат намалени на три месеца.